Harvest Home Countryside
 • Harvest Home Countryside
 • Harvest Home Decking View
 • Harvest Home Interior

Am

Croeso i Borthdy Bugeiliaid pwrpasol Harvest Home, wedi' u lleoli o amgylch pwll bywyd gwyllt naturiol mawr, gyda golygfeydd panoramig heb eu difetha o saith mynydd a Chastell Rhaglan. Teithiau cerdded gwych ger yr afon Tafarndai a llefydd bwyta ychydig funudau i ffwrdd. Mynediad hawdd i Ddyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog gyda'r Fenni, trefi hanesyddol Trefynwy, wyth milltir a Chaerdydd yn daith 30 munud.

Mae porthdy'r Bugail wedi'u cynhesu'n llawn yn eang ac yn gyfforddus, gyda thanau effaith log ar gael drwy'r flwyddyn. Lolfa / ystafell fwyta deledu gyfforddus, cegin wedi'i ffitio'n llawn, ystafell wely divan dwbl, ystafell wely sengl, cysgu dwbl ychwanegol, ar gael, os oes angen, ac Ystafell Gwlyb fawr gyda chawod dilyw. Mae'r holl ddillad gwely a thywelion yn cael eu darparu.

Ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd godidog o'r mynyddoedd o'r feranda ar flaen y porthdy neu gefn y porthdy sy'n edrych dros y pwll bywyd gwyllt. Er eich mwynhad a'ch mwynhad mae gan bob llety ardal decio bersonol wrth ymyl y pwll, gyda seddi, goleuadau gyda'r nos, Bar Bar Q a Phwll Tân. Cymerwch wydraid o win, eisteddwch a mwynhewch.

Hoffem i'n Shepherd Lodges gynnig cyfle i bawb fwynhau profiad bywyd gwyllt cefn gwlad a chafodd ein Shepherd Lodges eu cynllunio i fod yn helaeth gydag ystafelloedd gwely preifat.

Mae Cartref y Cynhaeaf wedi'i leoli mewn dros 100 erw o gefn gwlad ffermio, gyda golygfeydd gwych a phyllau bywyd gwyllt.

Mae gennym hefyd lety arall ar gael, gan gynnwys:

- Yr Helygau: Tŷ gwyliau hyfryd S.C. mewn pentrefan bach gwledig, 2 funud o Gartref y Cynhaeaf a'r Bugail Lodges.

Rydym yn croesawu ymwelwyr newydd ac wrth gwrs byddem wrth ein bodd yn gweld unrhyw un o'r bobl a arhosodd gyda ni cyn i ni gau.

Mae ein holl lety gwyliau yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teuluoedd a ffrindiau sydd am ddod i ffwrdd gyda'i gilydd am ychydig o amser hamddenol, gydag anadlu yn cymryd golygfeydd mynyddig panoramig heb eu difetha a machlud haul gyda'r nos.

Rydym yn dymuno amser hapus ac iach i bob ymwelydd â Chymru ac yn edrych ymlaen at i ni gyd deimlo'n ddiogel eto.

Ein dymuniadau gorau oll

Barbara a Derek Jones

Diwrnod ymadael 9.30/10am Mae Safonau Diogelwch Glanhau a Covid 19 yn berthnasol ac yn dechrau am 10 am. Mae glanweithydd dwylo ar gael ar ôl cyrraedd a thrwy gydol eich arhosiad. Mae Iechyd a Diogelwch ein holl westeion yn flaenoriaeth ac yn dymuno ymweliad hapus a phleserus i chi â Chynhaeaf Home Shepherd Lodges a'r rhan hon o Gymru.

Rydyn ni nawr yn defnyddio peiriant diheintio fogging ar bob un o'r cabanau ac yn gorffwys y porthdai am ddau ddiwrnod rhwng archebion.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*£100 per night for two people and £120 per night for four people

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Marchnadoedd Targed

 • Teuluoedd

Map a Chyfarwyddiadau

Harvest Home Shepherd Lodges

Harvest Home, Bryngwm, Raglan, Monmouthshire, NP15 2JH

Ychwanegu Harvest Home Shepherd Lodges i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01291 690007

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  1.36 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  1.51 milltir i ffwrdd
 4. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.02 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.31 milltir i ffwrdd
 3. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.32 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  2.36 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  2.62 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.65 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.03 milltir i ffwrdd
 8. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  3.27 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.42 milltir i ffwrdd
 10. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  4.12 milltir i ffwrdd
 11. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  4.25 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo