Usk Castle Knights

Am

Allwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga. Dewiswch o gaer, iwrt, caban bugail neu gasgen bren hyd yn oed! Dewch i adnabod eich cyd-deithwyr amser yn y gegin gymunedol, ac wrth i chi archwilio adfeilion hudolus y castell hwn sy'n eiddo preifat.

Cysylltiedig

Usk CastleUsk Castle, UskMae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

Map a Chyfarwyddiadau

Castle Knights

Castle Knights, Usk Castle, Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD
Close window

Call direct on:

Ffôn07506 099241

Amseroedd Agor

* Open from April- September

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  1.03 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.23 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych…

  1.94 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.37 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.04 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.36 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.45 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.48 milltir i ffwrdd
 9. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.6 milltir i ffwrdd
 10. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.71 milltir i ffwrdd
 11. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.16 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i ardd Glebe House.

  4.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo