Castle Narrowboats

Am

Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

Heb unrhyw itinerary set neu drefnu eich amser ar eich gwyliau Narrowboat mewn gwirionedd yw eich hun i'w fwynhau fel y gwelwch yn dda, p'un a ydych ar ôl gwyliau teuluol neu seibiant tawel gyda ffrindiau.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Beaumaris Castl£1,047.00 fesul uned yr wythnos
Brecon Castle£1,047.00 fesul uned yr wythnos
Cardiff Castle£1,142.00 fesul uned yr wythnos
Dryslwyn Castle£1,132.00 fesul uned yr wythnos
Grosmont Castle£1,142.00 fesul uned yr wythnos
Kidwelly Castle£1,225.00 fesul uned yr wythnos
Pencelli Castle£1,346.00 fesul uned yr wythnos
Skenfrith Castl£1,142.00 fesul uned yr wythnos
Y-Fenni Castle£1,047.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Radio
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gweler y wefan am fwy o fanylion

Castle Narrowboats

Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 832340

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.01 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 1. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  2.44 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.45 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  2.77 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.25 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.26 milltir i ffwrdd
 6. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.27 milltir i ffwrdd
 7. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  3.31 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.37 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  3.41 milltir i ffwrdd
 10. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  3.47 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.48 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  3.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo