Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Am

Treuliwch y penwythnos gyda'n Sêr Dawnsio yng Ngwesty'r Faenor Geltaidd 5* syfrdanol yn Ne Cymru.

Ymunwch â NTA Barnwr y Flwyddyn Anton Du Beke, Erin Boag, Kai Widdrington, Nadiya Bychkova, Aljaz Skorjanec, Janette Manrara, Katya Jones, Strictly Argentine Tango Coreograffwyr Leandro Palou a Maria Tsiatsiani, Prydain, Ewrop a'r Byd 10 Pencampwyr Dawns Glenn Richard Boyce & Caroly Janes, Cyn-Bencampwyr Ballroom Proffesiynol y Byd Warren a Kristi Boyce, y lleisydd Lance Ellington ynghyd â Band Mawr Tony Greenwood 15-darn.

Mwynhewch 3 diwrnod o arddangosfeydd dawns ysblennydd wrth i'r sêr berfformio'n agos a phersonol ar gyfer profiad gwirioneddol agos yn wahanol i unrhyw un arall – dysgwch ddawnsio gyda nhw, a chlywed popeth am eu teithiau Strict.

Mwynhewch ddosbarthiadau Ballroom a Dawns Lladin gyda'r sêr teledu, Gweithwyr Proffesiynol Dawns a Phencampwyr y Byd Dawnsio – wedi'u gwarantu i bawb ac wedi'u teilwra'n benodol i'ch gallu dawnsio.
Sesiynau Holi ac Ateb Hwyl gyda'r sêr i bawb – darganfyddwch yr holl glecs suddlon yn uniongyrchol o'r sêr, ac efallai gofyn eich cwestiynau llosgi.

Dosbarthiadau dawns ychwanegol gydag athrawon dawns hynod brofiadol Donahley yn ein hail ystafell ddawns syfrdanol – wedi'i theilwra'n benodol i'ch gallu dawnsio.

Arddangosfa ddawns ysblennydd pnawn Sul Grand-Finale.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn£649.00 fesul tocyn

Early Bird Booking Rate £649 per person. For more info head to https://www.donaheys.co.uk/events/dancing-with-the-stars-weekend-Celtic-Manor/

Cysylltiedig

Steak on SixThe Celtic Manor Resort, Newport CityMae'r Celtic Manor Resort yn gyrchfan o'r radd flaenaf, dim ond 90 munud o Lundain Heathrow. Wedi'i leoli yn 2000 erw o barcdir yng Nghwm Wysg hardd, dyma'r gyrchfan gonfensiwn fwyaf cyflawn yn Ewrop ac roedd yn gartref i Gwpan Ryder 2010.

Map a Chyfarwyddiadau

Donaheys Dancing With The Stars Weekend

Gweithdy/Cyrsiau

The Celtic Manor Resort, Newport, Newport, NP18 1HQ
Close window

Call direct on:

Ffôn08001601770

Amseroedd Agor

Tymor (19 Ebr 2024 - 21 Ebr 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener16:00 - 00:00
Dydd Sadwrn00:00 - 00:00
Dydd Sul00:00 - 15:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  1.05 milltir i ffwrdd
 2. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  1.06 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.9 milltir i ffwrdd
 4. Roedd Pont Gludo Casnewydd yn 100 oed ar Fedi'r 12fed 2006 ac roedd arddangosfa arbennig…

  3.33 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  3.73 milltir i ffwrdd
 2. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  4.38 milltir i ffwrdd
 3. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  4.61 milltir i ffwrdd
 4. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  4.66 milltir i ffwrdd
 5. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg…

  5.05 milltir i ffwrdd
 6. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  5.21 milltir i ffwrdd
 7. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.23 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  5.31 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  5.76 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  6.03 milltir i ffwrdd
 11. Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych…

  6.29 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  6.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo