Crickhowell 10K

Am

Mae'r digwyddiad newydd hwn yn ras 10K sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n newydd i redeg ac eisiau camu i fyny o redeg  parkrun / 5K. Mae'r cwrs yn fflat crempog ac mae'n cynnwys golygfeydd ysblennydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn£14.99 fesul tocyn

Limited Launch Price Offer

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ewch ar yr A40 i Grughywel ac yna mae'r A4077 yn croesi Afon Wysg trowch i'r chwith ac yna'n syth wedi'i farcio i'r dde Gilwern, Llangattock

Crickhowell 10K

Digwyddiad Awyr Agored

Monmouthshire and Brecon Canal, Llangattock, Crickhowell, Abergavenny, Monmouthshire, NP8 1LD
Close window

Call direct on:

Ffôn01000000000

Amseroedd Agor

Tymor (17 Awst 2024)
Dydd SadwrnAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  2.8 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  2.88 milltir i ffwrdd
 3. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  3.11 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  4.12 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.33 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  4.51 milltir i ffwrdd
 3. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  5.03 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  5.5 milltir i ffwrdd
 5. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  5.5 milltir i ffwrdd
 6. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  5.64 milltir i ffwrdd
 7. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  5.67 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  5.83 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  5.86 milltir i ffwrdd
 10. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  5.88 milltir i ffwrdd
 11. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  5.9 milltir i ffwrdd
 12. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  5.9 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo