The Wern woods, (Kath Beasley)
 • The Wern woods, (Kath Beasley)
 • The Wern, View portrait, (Kath Beasley)

Am

Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych. Mae'r safle'n cynnwys coetir agored, bedw arian gwasgaredig a troes yw, ac ardal fechan o rostir. 

Cysylltiedig

New Grove View (Roger James)New Grove Meadows, MonmouthNew Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering spectacular views down over the Vale of Usk towards the Brecon Beacons.

Prisk Wood, Spring walk (Hamish Blair) (4)Prisk Wood SSSI Nature Reserve, MonmouthPrisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

Pentwyn Farm Pentwyn Farm SSSI, MonmouthMae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o laswelltir llawn blodau sy'n weddill yng Ngwent, mae'n rhoi cyfle i weld dolydd gwair traddodiadol ar eu gorau.

Wyeswood Common (Lauri Maclean)Wyeswood Common, MonmouthWyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve in the Wye Valley.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Dilynwch y B4293 i'r de o Drefynwy am oddeutu4 km. Cymerwch dro i'r dde, gydag arwydd Craig y Dorth, ar ffordd sy'n mynd yn serth i lawr yr allt. Parhewch i lawr y ffordd hon, gan basio'r blwch ffôn yn Fferm Troy View, a thua 1 km ymhellach ymlaen, gyferbyn â thro i'r dde ychydig heibio Little Wern, byddwch yn cyrraedd arwydd llwybr troed ar y chwith gydag ardal gilfan / parcio fach iawn. Lleolir y fynedfa i'r warchodfa yma (cyfeirnod grid: SO 485 087).

The Wern

Gwarchodfa Natur

Craig-y-Dorth, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RL
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* There is a very small lay-by at the entrance to the reserve (grid ref: SO 485 087).

Beth sydd Gerllaw

 1. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  0.93 milltir i ffwrdd
 2. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  1.61 milltir i ffwrdd
 3. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  1.65 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  1.82 milltir i ffwrdd
 1. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  1.82 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.23 milltir i ffwrdd
 3. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  2.39 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  2.38 milltir i ffwrdd
 5. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  2.58 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.63 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  2.65 milltir i ffwrdd
 8. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.76 milltir i ffwrdd
 9. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.79 milltir i ffwrdd
 10. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.9 milltir i ffwrdd
 11. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.9 milltir i ffwrdd
 12. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  2.91 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo