White Hare
 • White Hare
 • White Hare

Am

Mae Distyllfa White Hare yn ddistyllfa jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

Arweiniodd ei angerdd a'i wybodaeth am jin iddo lansio jin White Hare ym mis Hydref 2018. Mae gin White Hare yn gin sych yn Llundain gyda grawnffrwyth pinwydd, rhosmari a phinc yn lleol yn ogystal â phedwar botaneg arall. Ar ôl gwerthu dros 400 o boteli i bobl leol drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn unig, penderfynodd sefydlu presenoldeb ar y stryd fawr ac agor ei leoliad delfrydol, sef Distyllfa White Hare.

Gwnewch eich gin eich hun ar un o'u dosbarthiadau Meistr Gin. Archebwch yma.

Map a Chyfarwyddiadau

White Hare Distillery

Distyllfa

White Hare Distillery, 1 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672947

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.92 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.26 milltir i ffwrdd
 1. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 2. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.36 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.75 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.12 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.35 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.45 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.51 milltir i ffwrdd
 9. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.72 milltir i ffwrdd
 10. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.76 milltir i ffwrdd
 11. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.29 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i ardd Glebe House.

  4.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo