White Hare

Am

Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

Arweiniodd ei angerdd a'i wybodaeth am jin iddo lansio jin White Hare ym mis Hydref 2018. Mae jin White Hare yn jin steil sych yn Llundain gyda phinwydden porthiant lleol, rhosmari a grawnffrwyth pinc yn ogystal â phedwar botaneg arall. Ar ôl gwerthu dros 400 o boteli i bobl leol yn unig drwy'r cyfryngau cymdeithasol penderfynodd sefydlu presenoldeb ar y stryd fawr ac agor ei leoliad breuddwydion, y White Hare Distillery.

Map a Chyfarwyddiadau

White Hare Distillery

Distyllfa

White Hare Distillery, 1 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672947

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.92 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.26 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych…

  1.84 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.45 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.12 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.35 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.45 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.51 milltir i ffwrdd
 8. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.72 milltir i ffwrdd
 9. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.76 milltir i ffwrdd
 10. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.29 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i ardd Glebe House.

  4.37 milltir i ffwrdd
 12. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  4.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo