Llanover Lake
 • Llanover Lake
 • Round Garden September border
 • Autumn dovecote
 • Llanover Garden Spring
 • Llanover Garden

Am

Mae Gardd Llanofer yn ardd rhestredig hanesyddol ac yn ardd goed. Defnyddiwyd ffrwd Tymbl Rhyd-y-meirch, sy'n rhedeg drwy'r ardd, gan hynafiaethydd y perchnogion presennol i greu pyllau, rhaeadrau, riliau a ffrwd arall eto, o fewn y tir preifat 15 erw. Roedd y tueddiadau tirlunio a ffafrir gan Capability Brown yn ddylanwadol, fel y dangosir gan yr Ha-Ha, a chlystyrau o goed parcdir gan gynnwys wyth o Goed Awyren Llundain y credir iddynt gael eu plannu yn y ddeunawfed ganrif.

Mae cenedlaethau olynol o'r teulu wedi parhau i blannu, yn enwedig Robin Herbert, cyn-Lywydd yr RHS, a ddefnyddiodd ei wybodaeth a'i angerdd am goed sy'n nodedig am eu harlliwiau hydrefol, aeron llachar neu rhisgl gaeaf diddorol, i'w plannu ledled yr ardd. Mae nifer o'r coed bellach yn Bencampwyr Cenedlaethol, gan gynnwys alba Quercus a Nyssa sinensis. Mae'r ardd Gron, a blannwyd yn 2009 i roi'r 'effaith fwyaf posibl ar gyfer yr ymdrech leiaf' yn yr hydref, yn wledd o liw, siapiau a gweadau ym mis Medi.

Mae'r borderi llysieuol dwfn yn yr ardd furiog gylchog anarferol, gyda cholomennod wedi'u topio gan Pike, wedi'u cynllunio i ategu'r arlliwiau hydrefol o aur, coch ac oren gan wella'r aeron, y rhisglau a'r dail sy'n cwympo.

Pris a Awgrymir

£8 per adult, includes the Fair and Garden.

Children under 16 Free.

Cysylltiedig

Llanover LakeLlanover Garden, AbergavennyGardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

Dovecote and borderGroup Visits to Llanover Garden, AbergavennyMae croeso i grwpiau ac ymwelwyr drwy apwyntiad i Lanofer lle mae'r plannu wedi parhau ers i'r gerddi gael eu gosod allan am y tro cyntaf yn 1790 gan ddefnyddio nant Rhyd y Meirch i greu rhagor o nentydd, rills, pyllau dŵr a rhaeadrau eto.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 4 milltir i ffwrdd.

Llanover Rare Plant Fair

Digwyddiad Garddio

Llanover Garden, Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF
Close window

Call direct on:

Ffôn07753423635

Amseroedd Agor

Tymor (22 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul11:00 - 16:00

* Well-controlled dogs on short leads are allowed in the Gardens and Fair

Buy your tickets on arrival at the gate - no need to prebook!

Open also by appointment throughout the year

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  2 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.11 milltir i ffwrdd
 2. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  2.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.5 milltir i ffwrdd
 4. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  2.57 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.7 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.09 milltir i ffwrdd
 7. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  3.65 milltir i ffwrdd
 8. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.72 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  3.73 milltir i ffwrdd
 10. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.74 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.77 milltir i ffwrdd
 12. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo