Llanthony Priory
 • Llanthony Priory
 • Llanthony Priory

Am

Mae Priordy Llanddewi yn berl gudd yn y galon og y Mynyddoedd Duon.

"Os oes safle crefyddol gwell 'yn wirioneddol addas ar gyfer bywyd mynachaidd... mewn anialwch ymhell o brysurdeb dynolryw' hoffem wybod".

Dyna eiriau Giraldus Cambrensis, Gerallt Gymro, y teithiwr a'r croniclydd o'r 12fed ganrif. Mae Llanthony anghysbell, sydd wedi'i gloi i ffwrdd mewn lleoliad dramatig yn Nyffryn Ewyas o dan y ffin grwydrol Black Mountains sy'n codi'n sydyn o'r adfail atgofus hwn, yn dal i belydru'r ysbryd hwnnw o unigedd a myfyrdod.

Sefydlodd y marchog Normanaidd William de Lacy feudwyaeth yma pan gefnodd ef – yn annodweddiadol o'r oes - ryfel a chofleidio crefydd. Erbyn 1118 roedd Llanthony wedi dod yn fynachlog canonau Awstinaidd, a barhaodd hyd nes iddo gael ei atal yn 1539.

Er ei bod bellach yn adfeilion 900 mlwydd oed, mae'n hawdd gweld o'r olion helaeth hyn mai Llanthony oedd un o adeiladau canoloesol mawr Cymru. Yn benodol, mae ei hen ogoniant yn parhau yn y gwaith cerrig coch sydd wedi'i addurno'n gyfoethog a rhes wych o fwatiau pigfain, sy'n fframio golygfa nad yw wedi newid fawr ddim ers cyfnod de Lacy.

Mae Priordy Llanddewi yn un o ddeg safle gorau'r Parc Cenedlaethol ar gyfer edrych ar y sêr.

Cysylltiedig

Llanthony Priory HotelStaying at Llanthony Priory Hotel, AbergavennyPriordy Llanddewi Nant Hodni yw'r lle delfrydol i wirioneddol orffwys ac ymlacio. Dim setiau teledu yn yr ystafelloedd, dim signal ffôn symudol. Diffodd yn llwyr o weddill y byd mewn amgylchoedd hardd.

Llanthony Priory HotelLlanthony Priory Hotel Bar / Restaurant, AbergavennyMae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Toiledau

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cymerwch yr A465 i'r gogledd o'r Fenni ac yn Llanfihangel Crucorney, trowch i'r chwith lle mae arwydd i Lanthony a'r Priordy. Wedi gadael eto yn y pentref ac yn parhau i Landdewi; Maes parcio ar y chwith.Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 12 milltir i ffwrdd.

Llanthony Priory (Cadw)

Safle Hanesyddol

Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 025 6000

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Daily 10am - 4pm. Closed 24, 25, 26 December and 1 January.
Last admission 30 minutes before closing

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 2. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.88 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.44 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.24 milltir i ffwrdd
 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.2 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  6.81 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  7.38 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  7.48 milltir i ffwrdd
 5. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  7.5 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  7.52 milltir i ffwrdd
 7. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  7.62 milltir i ffwrdd
 8. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  7.76 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  8.15 milltir i ffwrdd
 10. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  8.15 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.26 milltir i ffwrdd
 12. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  8.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo