Llanthony Priory

Am

Os oes yna safle crefyddol gwell yn 'wirioneddol addas i'r bywyd mynachaidd... mewn helynt a dynnwyd ymhell o brysurdeb y ddynolryw' hoffem wybod. Dyna eiriau Giraldus Cambrensis, Gerallt Gymro, y teithiwr a'r croniclydd o'r 12fed ganrif. Llanthony Anghysbell, wedi'i chloi mewn lleoliad dramatig ym Mro Ewias, o dan y broliant Borderland Black Mountains sy'n codi'n sydyn o'r adfail atgofus hwn, yn dal i ymbelydru'r ysbryd hwnnw o unigedd a ymataliaeth.

Sefydlodd y marchog Normanaidd William de Lacy herwfilwr yma pan oedd – yn anwaraidd o'r oes – wedi cefnu ar ryfel a chofleidio crefydd. Erbyn 1118, roedd Llanddewi Nant Hodni wedi dod yn fynachlog i ganoniaid Awstinaidd, a barhaodd hyd nes y cafodd ei atal yn 1539.

Er ei fod bellach yn adfail 900 oed, mae'n hawdd gweld o'r olion helaeth hyn fod Llanddewi Nant Hodni yn un o adeiladau canoloesol mawr Cymru. Yn benodol, mae ei chyn-godidogrwydd yn byw ymlaen yn y gwaith cerrig coch wedi'i addurno'n gyfoethog a rhes wych o fwaffyrdd pigfain, sy'n fframio golygfa nad yw wedi newid fawr ddim ers amseroedd de Lacy.

Mae Priordy Llanddewi Nant Hodni yn un o ddeg safle uchaf y Parc Cenedlaethol ar gyfer syllu ar y sêr.

Cysylltiedig

Llanthony Priory HotelLlanthony Priory Hotel, AbergavennyPriordy Llanddewi Nant Hodni yw'r lle delfrydol i wirioneddol orffwys ac ymlacio. Dim setiau teledu yn yr ystafelloedd, dim signal ffôn symudol. Diffodd yn llwyr o weddill y byd mewn amgylchoedd hardd.

Llanthony Priory HotelLlanthony Priory Hotel, AbergavennyMae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Toiledau

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cymerwch yr A465 i'r gogledd o'r Fenni ac yn Llanfihangel Crucornau, trowch i'r chwith lle mae arwydd i Lan-rhadni a'r Priordy. Chwith eto yn y pentref a pharhau i Lanthony; maes parcio ar y chwith.

Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Y Fenni 12 milltir i ffwrdd.

Llanthony Priory (Cadw)

Safle Hanesyddol

Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 025 6000

Amseroedd Agor

* Daily 10am - 4pm. Closed 24, 25, 26 December and 1 January.
Last admission 30 minutes before closing

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 2. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.88 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.44 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.24 milltir i ffwrdd
 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.2 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  6.81 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  7.14 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  7.38 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  7.48 milltir i ffwrdd
 6. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  7.5 milltir i ffwrdd
 7. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  7.52 milltir i ffwrdd
 8. Adfer tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger…

  7.62 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  8.15 milltir i ffwrdd
 10. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  8.15 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.26 milltir i ffwrdd
 12. Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan…

  8.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo