Ancre Hill Vineyard

Am

Plannodd Gwinllan Ancre Hill y winllan mewn dau gam, Ebrill 2006 ac Ebrill 2007 a thyfu pedwar math, Chardonnay, Pinot Noir, Seyval Blanc, a Triomphe, y cyntaf y byddwn yn ei gynaeafu ym mis Hydref 2008. Mae'r gwinwydd yn eistedd ar lethrau sy'n wynebu'r de, mewn dyffryn cysgodol gyda phridd calchfaen a meso-hinsawdd delfrydol.

Ein hysbrydoliaeth yw gwneud Gwin Sparkling o'r radd flaenaf, yn y dull Champenoise traddodiadol, gyda'i terroir unigryw ei hun. Byddwn hefyd yn arbenigo mewn cynhyrchu Pinot Noir a fydd hefyd yn Win o Ansawdd gyda'i nodweddion unigryw ei hun. Bydd arferion viticulture dosbarth cyntaf ar safle delfrydol yn cyfrannu tuag at y nod hwn.

Cysylltiedig

2 Ancre Hill Cottages2 Ancre Hill Cottages, MonmouthDewch i aros yn ein bwthyn 3 ystafell wely sydd newydd ei adnewyddu yn edrych dros y winllan, o fewn 10 munud o bellter cerdded i dref ffin hanesyddol Trefynwy.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Map a Chyfarwyddiadau

Ancre Hill Vineyard

Gwinllan

Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HS
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 714152

Ffôn07778 602540

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  0.57 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.82 milltir i ffwrdd
 4. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.82 milltir i ffwrdd
 1. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  0.88 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  0.89 milltir i ffwrdd
 5. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.91 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.93 milltir i ffwrdd
 7. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.99 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.03 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.43 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.94 milltir i ffwrdd
 12. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  2.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo