Ancre Hill Vineyard
 • Ancre Hill Vineyard
 • Ancre Hill Vineyard

Am

Lleolir Ancre Hill Estates yn sir brydferth Cymru, Sir Fynwy.

Sylwch, er y gallwch chi barhau i brynu ein gwinoedd, nid ydym bellach yn cynnig ymweliadau â'r winllan.

Mae'r 12 hectar o winllannoedd Ancre Hill Estates wedi'u lleoli'n berffaith ar gyfer heulwen gorau posibl ar lethrau sy'n wynebu'r de yn agos at dref ffin Trefynwy a Dyffryn Gwy (AHNE).

Ein hysbrydoliaeth yw gwneud Gwin Sparkling o'r radd flaenaf, yn y dull Champenoise traddodiadol, gyda'i terroir unigryw ei hun. Byddwn hefyd yn arbenigo mewn cynhyrchu Pinot Noir a fydd hefyd yn Win o Ansawdd gyda'i nodweddion unigryw ei hun. Bydd arferion viticulture dosbarth cyntaf ar safle delfrydol yn cyfrannu tuag at y nod hwn.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y B4233 ffordd Trefynwy i'r Fenni. Saif ar gyrion Trefynwy (Rockfield Road).

Ancre Hill Vineyard

Gwinllan

Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HS
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 714152

Ffôn07778 602540

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Please note, whilst you can still buy our wines, we no longer offer visits to the vineyard.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  0.57 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.82 milltir i ffwrdd
 3. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.82 milltir i ffwrdd
 4. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.87 milltir i ffwrdd
 1. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.88 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.89 milltir i ffwrdd
 5. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.91 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.93 milltir i ffwrdd
 7. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.99 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.03 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  1.18 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  1.4 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo