Blake Theatre

Am

Rydym yn theatr sydd yng nghanol tref a chymuned Trefynwy. Rydym yn chwarae gwesteiwr i ddrama fyw, cerddoriaeth, dawns yn ogystal â siaradwyr enwog. Rydym hefyd yn sgrinio darllediadau byw o'r National Theatre, Met Opera yn Efrog Newydd, Royal Shakespeare Company a'r Royal Opera House i gyd ar y sgrin fwyaf yn Nhrefynwy.

Agorodd Theatr Blake ei drysau yn 2004. Pan wnaeth Ysgol Trefynwy adnewyddu ei hadeilad gwreiddiol fe benderfynon ni y dylen ni rannu'r theatr gyda chi, ein cymuned leol. Felly mae gennym dîm rhan amser sydd yma i'ch helpu. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

Gallwch archebu ar-lein, a chael y wybodaeth ddiweddaraf drwy Facebook, neu ein cylchlythyr.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn fuan iawn.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Gwener, 20th Medi 2024 - Dydd Gwener, 20th Medi 2024

Wayne BarnesAn Evening with Wayne BarnesRydym yn gyffrous i'ch gwahodd i ymuno â ni am un arall o'n nosweithiau rygbi poblogaidd, y tro hwn gyda'r dyfarnwr rygbi'r undeb sydd â'r nifer fwyaf o gapiau erioed, a'r arwr "lleol," Wayne Barnes.
more info

Dydd Sadwrn, 28th Medi 2024 - Dydd Sadwrn, 28th Medi 2024

Mania: The ABBA tributeMania: The ABBA tributeYn syth o'r West End yn Llundain, mae MANIA yn cael ei dderbyn fel sioe deyrnged ABBA mwyaf blaenllaw y byd.
more info

Dydd Gwener, 11th Hydref 2024 - Dydd Gwener, 11th Hydref 2024

Hamza YassinAn Evening with Hamza YassinGan naturiaethwr, cadwraethwr, dyn camera bywyd gwyllt ac enillydd Strictly Come Dancing 2022. Mae 'Byd Gwyllt Hamza' yn llawn gwybodaeth ddiddorol am deyrnas yr anifeiliaid – yn yr awyr, ar y tir ac yn y môr.
more info

Dydd Sadwrn, 26th Hydref 2024 - Dydd Sadwrn, 26th Hydref 2024

Richard Jones Soldier of IllusionRichard Jones: Soldier of IllusionProfwch yr Amhosibl gydag enillydd BGT, Richard Jones The Military Illusionist, a swynodd galon a meddwl y genedl, gan ennill ei le fel y consuriwr cyntaf a'r unig un i goncro llwyfan Britain's Got Talent!
more info

Dydd Gwener, 1st Tachwedd 2024 - Dydd Gwener, 1st Tachwedd 2024

Chicago Blues BrothersChicago Blues Brothers Respect TourThe Chicago Blues Brothers – taith RESPECT yn Theatr Blake.
more info

Dydd Sadwrn, 16th Tachwedd 2024 - Dydd Sadwrn, 16th Tachwedd 2024

TalonTalon: Best of Eagles: To The Limit 2024Mae Talon wedi codi o ddechreuadau gostyngedig i ddod yn un o'r sioeau teithiol theatr mwyaf llwyddiannus yn y DU a bydd 'TO THE LIMIT 2024' yn cynnwys catalog cefn oesol yr Eagles unwaith eto.
more info

Dydd Sadwrn, 14th Rhagfyr 2024 - Dydd Sadwrn, 14th Rhagfyr 2024

Jive TalkinJive Talkin' perform The Bee Gees Live in ConcertYn enwog fel sioe deyrnged wreiddiol a gorau un Bee Gees, a sioe deyrnged ONLY Bee Gees sydd wedi perfformio mewn gwirionedd gyda'r Bee Gees gwreiddiol!
more info

Dydd Iau, 20th Chwefror 2025 - Dydd Iau, 20th Chwefror 2025

Sam WarburtonAn Evening with Sam WarburtonNoson yng nghwmni un o gapteiniaid rygbi mwyaf llwyddiannus Cymru a'r Llewod Prydeinig, Sam Warburton OBE.
more info

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Rydym wedi ein lleoli gerllaw mynedfa Ysgol Bechgyn Haberdashers Trefynwy.

The Blake Theatre

Theatr

The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 719401

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* You can leave a message on our answer service and we’ll contact you or call us during opening hours. Box Office is open 12pm-2pm Monday to Friday, and 10:30am-12:30pm on Saturday during term time.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.19 milltir i ffwrdd
 6. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.82 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.99 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.03 milltir i ffwrdd
 11. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.48 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo