Glen Trothy Caravan Park

Am

Mae Glen Trothy wedi'i osod yng nghefn gwlad diarffordd tawel ym mhentref tawel Llanfihangel Troy , 11/2 milltir o Drefynwy, sy'n gorwedd ar byrth dau o'r ardaloedd mwyaf gwrachod a ddychmygol; troellog Dyffryn Gwy a Fforest Frenhinol Lush y Ddena. Mae cefn gwlad yn ddarluniadol ac yn hynod amrywiol; Yr ardal gyfan yn serth mewn hanes, cestyll ac abatai, heb anghofio'r atyniadau lleol amrywiol niferus. Mae'r parc mae'n hunan yn heddychlon ac yn ddiarffordd ond yn hawdd i'w gyrraedd.

Mae'r safle'n cynnwys 61/2 erw gydag Afon Trothy, y mae'n cael ei henw ohoni, yn llifo wrth ochr y ffin hiraf.

Mae 74 o gaeau ar gyfer carafanau teithiol i gyd mewn un maes, ac mae 50 o gaeau ar gyfer gwersyllwyr pebyll wedi'u gwasgaru dros ddau faes arall. Mae gan bob un o'r caeau teithiol fachau trydan, hefyd nifer yn y maes pebyll (10 amps) a phwyntiau dŵr.

Mae nwy propan a nwy bwtan a nwy gwersylla ar gael.

Mae'r ardal chwarae i blant wedi'i lleoli'n ganolog gyda siglenni, ffrâm ddringo, dec chwarae a chaban, ysgolion, wal ddringo a phwll tywod.

ciosg cyhoeddus.
Caeau tymhorol ar gael yn achlysurol.

Mae mwynderau yn arbennig o dda, gyda blociau toiledau, cawodydd poeth ardderchog, llaw a sychwyr gwallt (gan gynnwys socedi ar gyfer defnyddio'ch sychwyr eich hun), pwyntiau rasel, cyfleusterau golchi dillad, ystafell olchi a phwynt gwaredu cemegol. Darperir cyfleusterau hefyd ar gyfer yr anabl.

Carafan yn awchu – hyd y garafán yn unig a dim mwy na 8 troedfedd o led Pebyll – uchafswm 16 troedfedd x 16 troedfedd. Byddai angen dau gae i bebyll mwy. Difaru Dim Cŵn yn cael eu caniatáu.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
124
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
PygAr Gais

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Argymhellir archebu yn yr haf

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn

Cyfleusterau'r Parc

 • Bachyn trydan
 • Bloc cawod wedi'i gynhesu
 • Cyfleusterau golchi llestri
 • Cyfleusterau gwaredu toiledau cemegol
 • Cyfnewid silindr nwy neu ail-lenwi
 • Dŵr poeth
 • Goleuadau trwy'r Parc
 • Lle parcio wrth ymyl y cae
 • Toiledau flush (gyda goleuadau)

Plant

 • Man chwarae awyr agored i blant

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Sychwr gwallt

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gweler y wefan am fanylion

Glen Trothy Caravan & Camping Park

Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BD
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 712295

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  1.22 milltir i ffwrdd
 2. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  1.49 milltir i ffwrdd
 3. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  1.5 milltir i ffwrdd
 4. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  1.6 milltir i ffwrdd
 1. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  1.62 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.65 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.76 milltir i ffwrdd
 4. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  1.76 milltir i ffwrdd
 5. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  1.76 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  1.76 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  1.76 milltir i ffwrdd
 8. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.76 milltir i ffwrdd
 9. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.77 milltir i ffwrdd
 10. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.79 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.87 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo