Cae Marchog V2 - Copy (2)
 • Cae Marchog V2 - Copy (2)
 • Cae Marchog

Am

Brecon Beacons Holiday Cottages Asiantaeth annibynnol fechan sy'n arbenigo mewn bythynnod gwyliau a ffermdai gyda dewis eang o bron i 300 o eiddo sy'n cysgu rhwng 2 a 40 ym Mannau Brycheiniog, Y Mynydd Du, Dyffryn Gwy, y Dyffryn Aur a Chymoedd De Cymru.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig cyfoeth o leoliadau heb eu difetha i ddarganfod sy'n ardderchog ar gyfer pob pursuit awyr agored a thirwedd syfrdanol. Mae cerdded, canŵio, dringo, gleidio, beicio mynydd, trecio merlod a hwylio yn ddim ond ychydig o'r gweithgareddau sydd ar gael ac mae tirwedd di-chwaeth mynyddoedd, llynnoedd, afonydd, nentydd, a rhaeadrau yn gartref i lu o fywyd gwyllt.

Bythynnod hyfryd ar lan yr afon a ffermdai crwydrol, cynnes a chyfforddus gyda thrawstiau derw a thanau agored. Yn ddelfrydol ar gyfer penwythnosau grŵp ac aduniadau teuluol. Mae gan dafarndai cyfagos fwyd da a cwrw go iawn. Croeso i anifeiliaid anwes. Ar agor drwy'r flwyddyn a gwyliau byr ar gael. Mae'r holl staff cyfeillgar wedi ymweld â'r bythynnod ac yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r un cywir sy'n addas i'ch gofynion. Datganiadau mynediad ar gael. Almaeneg, Ffrangeg ac Eidaleg yn siarad.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
380
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
UnitAr Gais

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo: Unit

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Twb poeth
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gweler y wefan am fwy o fanylion

Brecon Beacons Holiday Cottages

Visit Wales Accredited Agency Sêr Ymweld â Chymru Asiantaeth Gosod Gwyliau
Brynoyre, Talybont-on-Usk, Brecon, Powys, LD3 7YS
Close window

Call direct on:

Ffôn01874 676446

Graddau

 • Visit Wales Accredited Agency Sêr Ymweld â Chymru
Visit Wales Accredited Agency Sêr Ymweld â Chymru

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  5 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth wedyn yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537,…

  6.05 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  9.2 milltir i ffwrdd
 4. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  9.72 milltir i ffwrdd
 1. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  9.9 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  10.75 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  10.81 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  11.06 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  11.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  11.32 milltir i ffwrdd
 7. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  11.35 milltir i ffwrdd
 8. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  11.68 milltir i ffwrdd
 9. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  11.87 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  12.09 milltir i ffwrdd
 11. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  12.13 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  12.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo