Santa Shutterstock Resized

Am

Mae'r digwyddiad hwn bellach wedi gwerthu allan.

Bydd Siôn Corn a'i elves yn dod i Gastell Cil-y-coed y Nadolig hwn yn Grotto ei Siôn Corn. Bydd cyfle i blant gwrdd ag ef, rhoi gwybod iddo beth maen nhw ei eisiau ar gyfer y Nadolig a dod i ffwrdd â'u rhodd eu hunain. Mae yna hefyd ddiodydd poeth, gwin cynnes, siocled poeth a mins peis yn cael eu gweini yn y siop anrhegion i'ch cael chi i mewn i ysbryd y Nadolig yn llawn.

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau

Manylion y digwyddiad :

Dyddiadau - Dydd Sadwrn 9fed - Dydd Sul 10fed a Dydd Sadwrn 16eg - Dydd Sul 17 Rhagfyr 2023.
Amseroedd - Sesiynau rhwng 10am a 4pm.
Cost - £5 y plentyn. Pob tocyn ar gyfer un plentyn.
Lle i fynd - Cwrdd ar Bont Drawbridge y Castell. Peidiwch â chyrraedd cyn eich slot amser os gwelwch yn dda.

Telerau ac Amodau

Angen archebu ymlaen llaw.

Ni ellir ad-dalu tocynnau oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo.

Gall anrhegion o Siôn Corn gynnwys alergenau fel soia, llaeth a / neu gnau. Cysylltwch â caldicotcastle@monmouthshire.gov.uk os yw hyn yn broblem.

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Plentyn£5.00 y plentyn

£5 per child. Each booking for one child.

Cysylltiedig

Wedding at Caldicot CastleWeddings at Caldicot Castle and Country Park, CaldicotMae eich lleoliad priodas tylwyth teg yn eich aros yma yng Nghastell Cil-y-coed. Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i gyflawni priodas eich breuddwydion.

Caldicot Castle ChildEducational Visits at Caldicot Castle, CaldicotDewch â'ch ysgol i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Stag do at Caldicot CastleVenue Hire of Caldicot Castle, CaldicotYmwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Caldicot CastleGroup Visits to Caldicot Castle and Country Park, CaldicotArchwiliwch hanes rhamantus a lliwgar Castell Cil-y-coed a golygfeydd trawiadol o Aber Hafren drwy deithiau tywys ac ymlacio gyda lluniaeth o fewn muriau'r Castell.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Derbyniadau priodasau
 • Seiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio
 • Teithiau tywys i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r M4 cymerwch gyffordd 23a a B4245 i Gil-y-coed. O'r M48 cymerwch gyffordd 2 i Gas-gwent a dilynwch yr A48 (tuag at Gasnewydd) a'r B4245 i Gil-y-coed. Mae Castell Cil-y-coed yn arwydd wedi'i bostio o'r B4245. SATNAV: NP26 4NUHygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cil-y-coed 1.5 milltir i ffwrdd.

Santa's Grotto at Caldicot Castle

Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 420241

Cadarnhau argaeledd ar gyferSanta's Grotto at Caldicot Castle (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (9 Rhag 2023 - 10 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 16:00
Tymor (16 Rhag 2023 - 17 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 16:00

* Booking required. Please choose a half hour slot to attend.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.43 milltir i ffwrdd
 4. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 2. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  1.68 milltir i ffwrdd
 3. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  1.7 milltir i ffwrdd
 4. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.71 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.21 milltir i ffwrdd
 6. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg…

  3.7 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.88 milltir i ffwrdd
 8. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.92 milltir i ffwrdd
 9. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.06 milltir i ffwrdd
 10. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  4.41 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  4.41 milltir i ffwrdd
 12. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  4.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo