Ministry of Sound Classical
 • Ministry of Sound Classical
 • Ministry of Sound Classical
 • Ministry of Sound Classical
 • Ministry of Sound Classical

Am

Paratowch ar gyfer noson glwb fel dim arall yng Nghymru yr haf hwn wrth i'r Weinyddiaeth Gerddoriaeth Glasurol ddod â'i sioe anthemig clodwiw i Gastell Cil-y-coed ddydd Gwener 7 Mehefin.

Yn ymuno â hyrddiau arbennig Seb Fontaine a K-Klass, bydd tiroedd Castell Cil-y-coed yn cael eu trawsnewid yn ddawnslawr gwych. Mae'r set DJ hon yn cynnwys cerddorfa 31 darn yn perfformio clasuron dawns eiconig, wedi'u haildrefnu a'u hail-ddehongli ar gyfer y 2020au.

Pam hedfan i Ibiza pan fydd gennych berfformiad o'r radd flaenaf yma ar stepen eich drws? Ni ddylid ei golli!

Cliciwch yma am y ddolen docynnau.

Parcio ar gyfer y Weinyddiaeth Sain Clasurol yng Nghastell Cil-y-coed

Mae pob deiliad tocyn presennol wedi derbyn e-bost gan eu hasiant tocynnau gyda dolen i brynu parcio. Os nad ydych wedi derbyn hyn, cysylltwch â ni yn customerservices@kilimanjarolive.co.uk.

Os nad ydych eto i brynu eich tocyn mynediad i'r sioe, gallwch brynu eich tocyn parcio drwy ein gwefan, bydd yr opsiwn tocyn parcio yn ymddangos ar ôl i chi ddewis eich tocynnau mynediad.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio Bathodyn Glas ar gael ar dir y castell. I wneud cais am hyn, cysylltwch â ni yn accessibility@kilimanjarolive.co.uk.

CAOYA

Ar gyfer pob cwestiwn arall, cyfeiriwch at y digwyddiad FAQ.

Y Weinyddiaeth Sound Classical Event FAQ

 

Pris a Awgrymir

Prices to follow

Cysylltiedig

Caldicot CastleCaldicot Castle and Country Park, CaldicotEwch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Wedding at Caldicot CastleWeddings at Caldicot Castle and Country Park, CaldicotMae eich lleoliad priodas tylwyth teg yn eich aros yma yng Nghastell Cil-y-coed. Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i gyflawni priodas eich breuddwydion.

Caldicot Castle ChildEducational Visits at Caldicot Castle, CaldicotDewch â'ch ysgol i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Stag do at Caldicot CastleVenue Hire of Caldicot Castle, CaldicotLlogwch y Castell Cil-y-coed canoloesol ar gyfer eich digwyddiad.

Caldicot CastleGroup Visits to Caldicot Castle and Country Park, CaldicotArchwiliwch hanes rhamantus a lliwgar Castell Cil-y-coed a golygfeydd trawiadol o Aber Hafren drwy deithiau tywys ac ymlacio gyda lluniaeth o fewn muriau'r Castell.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r M4 cymerwch gyffordd 23a a B4245 i Gil-y-coed. O'r M48 cymerwch gyffordd 2 i Gas-gwent a dilynwch yr A48 (tuag at Gasnewydd) a'r B4245 i Gil-y-coed. Mae Castell Cil-y-coed yn arwydd wedi'i bostio o'r B4245. SATNAV: NP26 4NUHygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cil-y-coed 1.5 milltir i ffwrdd.

Ministry of Sound Classical

Cyngerdd

Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

Amseroedd Agor

Tymor (7 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener17:00 - 22:30

* Show Timings (please note that these are subject to change):

DOORS OPEN: 5PM
DJ K-CLASS: 6PM
DJ SEB FONTAINE: 7.15PM
MOS CLASSICAL: 8.45PM
CURFEW: 10.30PM

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  1.16 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  1.68 milltir i ffwrdd
 3. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.68 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.7 milltir i ffwrdd
 5. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.71 milltir i ffwrdd
 6. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.1 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.21 milltir i ffwrdd
 8. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.27 milltir i ffwrdd
 9. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.7 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.88 milltir i ffwrdd
 11. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.92 milltir i ffwrdd
 12. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.06 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo