Dubs at the Castle

Am

Mae Dubs at the Castle 2024 yn benwythnos gwersylla teuluol llawn hwyl, a ddaw atoch gan selogion VW, y mae eu hangerdd a'u cariad tuag at Volkswagens yn helpu i ddod â phrofiad VW i chi fel dim arall. P'un a ydych chi'n newydd i'r olygfa VW neu'n weithiwr proffesiynol profiadol, mae DATC yn creu awyrgylch arbennig i'r teulu cyfan ei fwynhau.

Trwy gydol y penwythnos mae bandiau byw, masnachwyr, arddangosfeydd clwb, cystadleuaeth boblogaidd Old Skool Bike Competition ac wrth gwrs, Show 'n Shine. Mae gweithgareddau plant a dewis gwych o stondinau bwyd yn helpu i gadw'r rhai bach yn hapus wrth i chi dreulio eich amser yn edmygu'r amrywiaeth wych o Volkswagens sy'n cael eu harddangos. Wedi'i leoli ar diroedd hardd Castell Cil-y-coed, mae DATC yn ffefryn cadarn yng nghalendr VW.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein holl gefnogwyr ffyddlon sy'n dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn, wrth estyn croeso Cymreig arbennig ychwanegol, 'croeso' i'n hymwelwyr newydd.

Cliciwch yma i brynu tocynnau

Pris a Awgrymir

See website for pricing

Cysylltiedig

Caldicot CastleCaldicot Castle and Country Park, CaldicotEwch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

Map a Chyfarwyddiadau

Dubs at the Castle 2024

Rali Car/Beiciau Modur

Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU
Close window

Call direct on:

Ffôn07966063714

Cadarnhau argaeledd ar gyferDubs at the Castle 2024 (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (19 Gorff 2024 - 21 Gorff 2024)

* Any camper is welcome (not just VW).

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.22 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.35 milltir i ffwrdd
 1. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  1.64 milltir i ffwrdd
 2. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.64 milltir i ffwrdd
 3. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.7 milltir i ffwrdd
 4. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.71 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.8 milltir i ffwrdd
 6. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.13 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.22 milltir i ffwrdd
 8. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.32 milltir i ffwrdd
 9. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.7 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.88 milltir i ffwrdd
 11. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.92 milltir i ffwrdd
 12. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.1 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo