Abergavenny Writing Festival

Am

Diben Gŵyl Ysgrifennu'r Fenni yw annog pawb i ysgrifennu a mynegi eu hunain.

P'un ai ar gyfer iechyd meddwl a lles, fel ffordd o wneud bywoliaeth, i sicrhau newid, i gadw cofnod neu'n syml er mwyn pleser.

Bydd 2 ddiwrnod yn llawn digwyddiadau ar gyfer pob oed a gallu.

Cysylltiedig

The Kings Arms, AbergavennyMae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd y 16eg Ganrif, gan roi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

Kings ArmsThe Kings Arms, AbergavennyMae Gwesty'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref farchnad brysur Gymreig y Fenni; y porth i Gymru.

Melville CentreThe Melville Centre, AbergavennyMae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y Celfyddydau perfformio. Mae Theatr Melville yn seddi 70 mewn stiwdio bocs du. Mae ganddo hefyd ystafelloedd dosbarth a chyfarfodydd, a bar/caffi trwyddedig, i gyd i'w llogi.

Map a Chyfarwyddiadau

Abergavenny Writing Festival

Gŵyl

The Kings Arms, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7DA
Close window

Call direct on:

Ffôn+447980649308

Amseroedd Agor

Tymor (21 Ebr 2023 - 22 Ebr 2023)
DiwrnodAmseroedd

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.32 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.39 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.42 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  0.43 milltir i ffwrdd
 2. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.6 milltir i ffwrdd
 4. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.63 milltir i ffwrdd
 5. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.62 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.65 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  1.24 milltir i ffwrdd
 8. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.88 milltir i ffwrdd
 9. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  1.89 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.94 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.16 milltir i ffwrdd
 12. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  2.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo