Ty Gardd
 • Ty Gardd
 • Ty Gardd bedroom
 • Ty Gardd interior

Am

Mae Great House Hideaways yn cynnig dau gaban unigryw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy ger Brynbuga.

Tŷ Gardd

Caban arddull gîte bach perffaith sy'n ddelfrydol ar gyfer getaway rhamantus, cwpl.

Mae ganddo ardal breifat, graean a deciog fawr sy'n edrych dros glawdd coediog sy'n rhedeg i lawr i dir fferm a'n arena farchogol yn y dyffryn islaw. Eisteddwch yn ôl ar y dec heulog ac amsugno'r natur o'i amgylch. Yn aml, gwelir bwncathod a barcutiaid coch yn cylchio uwchben, tra bod gwiwerod yn mynd ar hyd canghennau'r coed yn lefel gyda'r dec.  Mwynhewch hyn i gyd wrth ymlacio yn y twb poeth byrlymus am brofiad gwirioneddol adfywiol.

Y tu mewn i chi fe welwch ofod byw golau, llachar cyfoes gyda stôf losgi pren mawr, perffaith ar gyfer cyrlio o flaen llyfr a gwydraid o win! Mae cegin ar wahân, llawn offer gyda lle bwyta.

Mae grisiau troellog unigryw yn mynd â chi i fyny i'r ystafell gysgu arddull llofft gyda gwely maint super brenin ac ystafell gawod en-suite. Er bod Tŷ Gardd yn dwll bollt cyplau perffaith, mae'n bosibl darparu llety i westeion ychwanegol ar y gwely soffa dwbl yn y lolfa, ynghyd â gwely un gadair, sy'n addas ar gyfer plentyn. Mae toiled ar wahân i lawr y grisiau gyda washbasin.

Mae croeso i gŵn sydd wedi ymddwyn yn dda yn yr eiddo hwn ac mae'r tu allan wedi'i ffensio'n ddiogel o gwmpas.

Tŷ Cwtch

Mae Tŷ Cwtch yn gaban diarffordd sy'n swatio mewn ardal goetir hardd ar ddiwedd ein fferm. Mae'n getaway rhamantus perffaith ar gyfer cyplau.

Mae ganddo ardal fawr, deced gyda seddi awyr agored, lle gallwch fwynhau eich coffi bore gyda seiniau'r adar a'r bywyd gwyllt yn deffro o'ch cwmpas.

Mae ymlacio yn y twb poeth pren wrth edrych allan ar y coed yn brofiad gwirioneddol adfywiol. Mae'r twb poeth yn cael ei roi o dan ganopi ar y dec felly gellir ei fwynhau beth bynnag fo'r tywydd!

Yn ystod y misoedd cynhesach, casglwch ynghyd o amgylch y pwll tân, gan dostio marshmallows a gwneud atgofion. Pan fydd hi'n oerach y tu allan, swliwch o flaen y llosgwr coed a dal ffilm ar Netflix neu gwyliwch y fflamau'n dawnsio.

Mae croeso cynnes i gŵn sy'n ymddwyn yn dda yn yr eiddo hwn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Tŷ Cwtch£140.00 fesul uned y noson
Tŷ Gardd£140.00 fesul uned y noson

*Prices range from £140 - £175 per night

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Great House Hideaways

Great House, Gwehelog, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1RJ

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  1.24 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  1.39 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.4 milltir i ffwrdd
 4. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  1.52 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.53 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.63 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  1.68 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.38 milltir i ffwrdd
 5. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.58 milltir i ffwrdd
 6. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.78 milltir i ffwrdd
 7. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  2.89 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  2.98 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.98 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.1 milltir i ffwrdd
 11. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  3.22 milltir i ffwrdd
 12. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  3.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo