Llwyn Celyn
 • Llwyn Celyn
 • Llwyn Celyn
 • Llwyn Celyn
 • Llwyn Celyn
 • Llwyn Celyn

Am

Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o bwysig. Fe'i adeiladwyd yn 1420 ar diroedd Priordy Llanddewi Nant Hodni ac mae'n oroesiad prin iawn o mor fuan ar ôl y dinistr a achoswyd gan Wrthryfel Owain Glyn Dŵr yn erbyn Coron Lloegr. O bosib tŷ prior, mae Llwyn Celyn yn gyforiog o nodweddion canoloesol prin a prin fod wedi newid ers tua 1690.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri

Cyfleusterau Gwresogi

 • Tanau log/glo go iawn

Parcio

 • Parcio preifat

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Llwyn Celyn mewn lleoliad perffaith yn ardal Cwm Hodni, ac i archwilio Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

10 munud o Lwyn Celyn yw Priordy Llanddewi Nant Hodni, sef olion priordy o'r 13eg ganrif. Mae'r safle ar agor drwy'r flwyddyn, gyda mynediad am ddim a pharcio cyfagos.

Llwyn Celyn

Llwyn Celyn, Cwmyoy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NE
Close window

Call direct on:

Ffôn01628 825925

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  1.14 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  1.92 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  3.56 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  3.73 milltir i ffwrdd
 3. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  3.96 milltir i ffwrdd
 4. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  3.98 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.13 milltir i ffwrdd
 6. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  4.18 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  4.38 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.54 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.66 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.74 milltir i ffwrdd
 11. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.77 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.81 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo