Dolly's Barn at Christmas
 • Dolly's Barn at Christmas
 • Dolly's Barn
 • Dolly's Barn
 • Outside Dolly's Barn
 • Dolly's Barn

Am

Wedi'i leoli ar gyrion pentref gyda 3 tafarn leol i gyd o fewn milltir sy'n gweini bwyd ac yn caniatáu cŵn mae gan y lleoliad holl fanteision lleoliad gwledig heb fod o bell. Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond defaid a gwartheg i'ch cymdogion. Sir Fynwy a Dyffryn Gwy a'i gymydog mae gan Fforest y Ddena rywbeth i bawb, amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored; Safleoedd hanesyddol a chefn gwlad trawiadol ynghyd ag eiddo cynnes, cartrefol i ddychwelyd i'w wneud yn gyrchfan gwyliau perffaith

Cyfeillgar i gŵn
Ecogyfeillgar â boeler Biomas carbon niwtral, paneli solar
Gwefrydd ceir trydan.
Parcio oddi ar y ffordd
1 ystafell wely dwbl
Lolfa/cegin cynllun agored gyda stôf llosgi coed
Cerdded mewn cawod.
Seddi tu allan
Mae tiroedd ei hun gyda phwll bywyd gwyllt gerllaw padog yn cael ei adfer fel dôl flodau gwyllt yn ddelfrydol i roi rhediad i'r ci.
Golygfeydd hyfryd.

Mwynderau: Haearn, Microdon, Hob Oven, DVD TV, BBQ lliain a thywelion a ddarperir, sychwr gwallt, peiriant golchi radio ar gael. Oergell/rhewgell

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Map a Chyfarwyddiadau

Dolly's Barn

Dolly's Barn, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 641856

Ffôn07760195320

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.18 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.3 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.68 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  2.94 milltir i ffwrdd
 3. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.11 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.16 milltir i ffwrdd
 5. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.18 milltir i ffwrdd
 6. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  3.36 milltir i ffwrdd
 7. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  3.38 milltir i ffwrdd
 8. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  3.46 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  3.46 milltir i ffwrdd
 10. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  3.46 milltir i ffwrdd
 11. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  3.53 milltir i ffwrdd
 12. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  3.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo