Farmhouse, Mallards Barn, Oaklands Cottage, The Cygnet Sudio
 • Farmhouse, Mallards Barn, Oaklands Cottage, The Cygnet Sudio
 • Mallards Barn rear patio - Monmouthshire Holidays
 • Mallards Barn Bed 1 Upper Tal-y-Fan Farm
 • mallards kitchen
 • Mallards Living Room
 • Monmouthshire Holidays Patio
 • Mallards Dining Room 2
 • mallards kitchen
 • Mallards Dining Room
 • Monmouthshire Holidays Bedroom
 • Swans

Am

Croeso i Fferm Tal-y-Fan Uchaf, cartref Gwyliau Sir Fynwy.

Ar hyn o bryd mae gennym dri bwthyn gwyliau hunanarlwyo. Mae'r llety'n amrywio o ysgubor wedi'i haddasu dwy ystafell wely – Mallards Barn, stabl un ystafell wely – Oaklands Cottage a The Cygnet Studio, stiwdio ystafell wely dwbl hunanarlwyo bijoux ar y llawr gwaelod o fewn prif fwthyn y ffermdy. Ar gyfer 2024 rydym yn bwriadu ychwanegu Cwt Bugail, gwyliwch y gofod hwn!

Mae'r fferm yn swatio yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy gyda Bannau Brycheiniog i'n Gorllewin, Fforest y Ddeon i'n Dwyrain, Caerdydd i'n De a'r Gelli Gandryll i'n gogledd, mewn pentref bach o'r enw Dingestow ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae ein hanifeiliaid a'n hanifeiliaid anwes yn cynnwys moch brîd prin, ambell i ddafad, ceffylau, pâr o elyrch preswyl a dau Jack Russell ynghyd ag amrywiaeth o fywyd gwyllt arall.

Mae eich gwesteion Jane & Peter yn edrych ymlaen at eich croesawu am seibiant haeddiannol, heddychlon ac ymlaciol.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Mallard Barn£140.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Ffwrn
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd
 • Tywelion yn cael eu darparu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Bath
 • Cawod
 • Golwg golygfaol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Monmouthshire Holidays

Upper Tal-y-Fan Farm, Groesenon Road, Dingestow, Monmouthshire, NP25 4BG

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  1.82 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  2.08 milltir i ffwrdd
 3. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  2.23 milltir i ffwrdd
 4. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  2.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.55 milltir i ffwrdd
 2. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  2.85 milltir i ffwrdd
 3. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  3.03 milltir i ffwrdd
 4. Gwinllan fach, deuluol ger Rhaglan sy'n gwerthu gwin arobryn yw Gwinllan Dell Vineyard.

  3.2 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.21 milltir i ffwrdd
 6. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  3.31 milltir i ffwrdd
 7. Microdistillery yn Nyffryn Gwy hardd

  3.46 milltir i ffwrdd
 8. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  3.6 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  3.83 milltir i ffwrdd
 10. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  3.97 milltir i ffwrdd
 11. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  4.03 milltir i ffwrdd
 12. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  4.07 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo