Two Rivers Chepstow
 • Two Rivers Chepstow
 • The Two Rivers Chepstow exterior
 • The Two Rivers Chepstow restaurant
 • The Two Rivers Chepstow Bar
 • The Two Rivers Chepstow Restaurant

Am

Mae'r ddwy afon yn llety 23 ystafell wely newydd ei hadeiladu. Wedi'i leoli ar yr A48 o fewn munudau i'r M48, mae'r ddwy afon yn lleoliad delfrydol ar gyfer y gwestai busnes neu hamdden. Mwynhewch Wi-Fi am ddim ym mhob bar a bwyty ystafell.

Bwyty a bar, wifi ar gael am ddim ar y safle cyfan. Adnewyddwyd yn llwyr yn 2021.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
23
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Assisted Rooms£75.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Doubles Rooms£75.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Family Rooms£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Assisted Rooms

 • Cawod
 • Cynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Wedi'i leoli ar brif ffordd yr A48 Casnewydd tua milltir o ganol tref Cas-gwent.

Two Rivers

Newport Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PR
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 629159

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.49 milltir i ffwrdd
 2. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.63 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.73 milltir i ffwrdd
 4. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.84 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.9 milltir i ffwrdd
 2. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  0.99 milltir i ffwrdd
 3. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  1.48 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.16 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.45 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.69 milltir i ffwrdd
 7. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  3.34 milltir i ffwrdd
 8. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.34 milltir i ffwrdd
 9. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.35 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  3.88 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  3.92 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.96 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo