Frogmore Street Gallery

Am

Oriel Frogmore yw'r cartref newydd i aelodau o Gylch y Mynydd Du, a oedd gynt wedi'u lleoli yn Oriel Grefft Cwpwrdd y Llys. Mae'r grŵp yn tynnu ysbrydoliaeth o'r lleoliad lle maent yn byw ac yn gweithio gyda'u celf a'u crefftau o ansawdd uchel. Ymwelwch nawr ar Stryd Fawr y Fenni.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yr orsaf reilffordd agosaf yw'r Fenni, sydd 2 filltir i ffwrdd.

The Frogmore Gallery

Oriel Gelf

20 Frogmore Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AH

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth - Dydd Sul10:30 - 16:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.29 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.34 milltir i ffwrdd
 5. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.37 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.43 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.43 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.73 milltir i ffwrdd
 11. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.24 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo