Swan Meadow Standing stones

Am

Taith gerdded anodd gydag esgyniad parhaus a disgyniad serth. Mae'n rhedeg o fewn y dref ond trwy'r Dolydd Swan deniadol. Ymhlith y pwyntiau o ddiddordeb mae'r meini hirion yn Ddôl Swan a godwyd yn 2009 fel rhan o brosiect cymdeithas hanes lleol i amlygu pwysigrwydd y Fenni yn y traddodiad Eistoddfod yng Nghymru.Mae enghraifft dda o wrych 'laid' yn ddiweddar yn ndôl uchaf Gavenni. Mae llwybr y coetir ar y lan ddwyreiniol gyferbyn â Dolydd Swan yn lle da i weld a chlywed adar y coetir drwy gydol y flwyddyn.

Cliciwch yma am y daith gerdded pdf

Cysylltiedig

View from the Little Skirrid by @jaynebradshaw1 on Instagram1 Abergavenny to Little Skirrid, AbergavennyTaith 3.4 milltir o hyd o'r Fenni i ben y Sgert Fach.

Llanfoist Wharf13 Abergavenny to Govilon, Abergavenny5.6 milltir trwy Ddolydd y Castell yn y Fenni i Gofilon ar hyd y rheilffordd segur ac yn ôl ar dopath y gamlas.

Cyfleusterau

Llwybrau

 • Disgrifiad o'r llwybr
 • Hyd nodweddiadol y llwybr
 • Hyd y llwybr (milltiroedd)

Map a Chyfarwyddiadau

Health Walk - Swan Meadows & the River Gavenny

Yr Daith Gerdded

Abergavenny Bus Station, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NE
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 644850

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r arddangosfa hon bellach ar gau

  Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.38 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.42 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.44 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.49 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  1.04 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.7 milltir i ffwrdd
 10. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.79 milltir i ffwrdd
 11. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  1.93 milltir i ffwrdd
 12. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  2.04 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo