bee orchid on Dixton embankment Monmouth (Chris Deeney)

Am

Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

Wedi'i chreu fel arglawdd ar gyfer yr A40 gerllaw, mae'r warchodfa natur hon bellach yn llawn mamalau, adar, teils cuddio a nifer drawiadol o degeirianau.

Rheolir Arglawdd Dixton gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ar ran Asiantaeth y Priffyrdd.

Cysylltiedig

St Peter's Church DixtonHealth Walk - Dixton Church Walk, MonmouthTaith gerdded 1 filltir o Drefynwy ar hyd Afon Gwy i Eglwys Dixton ac yn ôl.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae parcio cyfyngedig oddi ar yr A40, ond ni chynghorir hyn oherwydd pa mor brysur yw'r ffordd.

Gellir cyrraedd Arglawdd Dixton yn hawdd oddi ar Daith Gerdded Dyffryn Gwy, neu drwy barhau â Llwybr Iechyd Eglwys Dixton.

Dixton Embankment Nature Reserve

Gwarchodfa Natur

Dixton, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SR
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open at all times. Spring and summer are the best times to visit.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.95 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.44 milltir i ffwrdd
 3. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.48 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.61 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.63 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  1.63 milltir i ffwrdd
 3. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.72 milltir i ffwrdd
 4. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.73 milltir i ffwrdd
 5. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.75 milltir i ffwrdd
 6. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  1.76 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  1.76 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 9. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  1.88 milltir i ffwrdd
 10. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  2 milltir i ffwrdd
 11. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.03 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  2.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo