Black Lion Guest House

Am

Gweithgareddau wedi'u lleoli yn yr ardal Abergwaun ym Mannau Brycheiniog a Llangors.
Rheilffordd Mynydd Aberhonddu
Marchogaeth a Hacio a Threcio a Rasio
Ymweliad â Distyllfa Penderyn yr unig ddistyllfa chwisgi yng Nghymru a'r lleiaf yn y byd
Geocelcio 1400 caches a blychau trysor wedi'u cuddio ym Mharc Bannau Brycheiniog
Castell a gerddi'r Fenni
Camlas Sir Fynwy Aberhonddu
Ogofa o gwmpas Y Fenni a Craig Ddu
Beicio, Beicio Mynydd Karting a Beicio Quad
Cyrsiau Golff y Bencampwriaeth/Ystodau gyrru
Saethu clai a Scuba Diving Training
Gleidio dros y Bannau a Hediadau Balŵn.
Gŵyl Fwyd ym mis Medi, Gŵyl y Dyn Gwyrdd,
Big Pit Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. Amgueddfa Cordell Cwpan Ryder 2010.
Mae Caerdydd Canolog ond 35 munud i ffwrdd ar y trên.

Car cwrteisi ar gael i gasglu gwesteion o orsaf drenau a gorsaf fysiau.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
5
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£45.00 y person y noson am wely & brecwast
Family£45.00 y person y noson am wely & brecwast
Single£45.00 y person y noson am wely & brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Archebu asiant teithio
 • Euros wedi eu derbyn
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Lifft teithwyr
 • Man dynodedig ysmygu
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Ar y stryd/parcio cyhoeddus
 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Cyfleusterau'r Eiddo: Double

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: Family

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: Single

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Cyfleusterau a rennir

Map a Chyfarwyddiadau

Black Lion Guest House

Black Lion Guest House, 43 Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PY
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 851920

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.48 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.5 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.55 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.59 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.7 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.72 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.76 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.77 milltir i ffwrdd
 7. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.78 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.8 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.37 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.1 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.11 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.39 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo