GreenMan Backpackers Bunks
 • GreenMan Backpackers Bunks
 • Breakfast
 • GreenMan Backpackers Family Bedroom

Am

Adeiladwyd y rhan hynaf o'r adeilad tua 1290 (Neuadd Moot ganoloesol) Adeilad nodweddiadol sy'n cynnwys adrannau Sioraidd, Edwardaidd Fictoraidd a modern, wedi'u hadfer yn llawn gyda chyfleusterau glân modern (rhestredig Gradd 2*)
Mae bar nodwedd a lolfa. Rydym wedi ein lleoli yng nghanol Cas-gwent yn agos at orsafoedd trenau a bysiau.
Rydym mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol, Dyffryn Gwy. Forest of Dean, Dyffryn Wysg. Castell Cas-gwent, Abaty Tyndyrn.
Taith gerdded Dyffryn Gwy, Llwybr Clawdd Offa, Ffordd Swydd Gaerloyw, Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i gyd yn dechrau ac yn gorffen yma.

Rydym yn cynnig brecwast Cyfandirol am ddim, storio beiciau. Lolfa deledu, bar nodwedd. Nosweithiau cinio achlysurol,

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell bync-gwely£22.00 y person y noson am wely & brecwast
Db ensuite£65.00 y stafell y nos
Dorm Room£80.00 y person y noson am wely & brecwast
Family Rm£70.00 y stafell y nos
Posh ensuite£85.00 y stafell y nos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Uwch ddinasyddion yn gostwng cyfraddau
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Brecwast ar gael
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Man dynodedig ysmygu
 • Storio bagiau diogel
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd
 • Ystafell gyffredin

Cyfleusterau'r Parc

 • Cawodydd ar gael
 • Dŵr poeth

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl

Llinach a Dillad Gwely

 • Dillad gwely a ddarperir
 • Llinach a ddarparwyd
 • Llinach i'w llogi

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd
 • Tŷ Tafarn/Inn

Parcio

 • Ar y stryd/parcio cyhoeddus
 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Dorm Room

 • Golwg golygfaol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mewn car: Cod post NP16 5LL i siop Wilko. Yn arwain at faes parcio St Cymru a'n maes parcio preifat. Chwiliwch am faner Cymru ar bolyn y faner ym maes parcioAr drafnidiaeth gyhoeddus: Gorsaf drenau Cas-gwent 6 munud o gerdded. Gorsaf fysiau 5 munud o gerdded i ganol y dref.

GreenMan Backpackers Ltd

Raglan Lodge,, 13 Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 626773

Ffôn07870611979

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.76 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  1.04 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.17 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.91 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.13 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.23 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.47 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.74 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.78 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.81 milltir i ffwrdd
 11. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  3.86 milltir i ffwrdd
 12. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo