Ancher M Will he round the Point 1879-80

Am

Darlith 10 wythnos Hanes Celf Ar-lein gydag Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife

Dyddiadau - Dydd Mercher 25 Ionawr – Dydd Mercher 5 Ebrill (22 Chwefror)
Amser - 10.30am - 12.30pm
Canolig - Ar-lein drwy Zoom
Ffi Cwrs - £100

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cael ei gynnal yn bersonol yn Neuadd Drill Cas-gwent, gan ddechrau dydd Llun 23 Ionawr. Cliciwch yma os byddai'n well gennych ymuno â'r cwrs wyneb yn wyneb.

(Yr opsiwn i ddal i fyny ar unrhyw sesiynau a fethwyd ar gael i bawb gyda darlithoedd ar-lein wedi'u recordio ar gael am gyfnod cyfyngedig)

CELF SGANDINAFIA

Dewch i ddarganfod byd celf newydd syndod, yn byw'n bersonol yng Nghas-gwent neu ar-lein, wrth i ni archwilio paentiadau o ogledd rhewllyd Ewrop. Mae cwrs Celf Sgandinafia yn mynd â ni o gelfyddyd y Llychlynwyr am y tro cyntaf drwy baentiadau wal canoloesol rhyfeddol i bortreadau pŵer y Dadeni, wrth i ni wylio Sweden a Denmarc yn codi i fod yn bwerau Ewropeaidd mawr yn y 16eg a'r 17eg ganrif. Dominyddwyd y 19eg ganrif gan beintwyr o Oes Aur Denmarc a fu'n byw am y chwyddwydr gyda'u portreadau personol o du mewn teuluol, tirweddau eira enfawr a golygfeydd coedwigoedd dirgel. Gyda'r ffasiwn am gipio bywyd gwledig cyffredin, roedd artistiaid 'trefedigaethau' yn ymledu mewn pentrefi anghysbell, gan ddal trafferthion cymunedau pysgota a rhamant nosweithiau hir dan yr haul canol nos. Ymhlith yr arlunwyr hyn roedd artistiaid benywaidd llwyddiannus a ddaeth hyd yn oed ymhellach i'r chwyddwydr ar ddechrau'r 20fed ganrif.

Mae cymaint i'w archwilio  - ymunwch â ni i weld sut mae gan gelfyddyd Sgandinafia rywbeth at ddant pawb.

Telerau ac Amodau

Dim ond ar-lein y mae modd archebu lle ar-lein, trwy'r dudalen hon. Rhaid gwneud yr archeb 24 awr cyn i'r sesiwn ddechrau.

Os cofrestrwch chi i'r cwrs ar-lein yna rydych chi'n cytuno i ddefnyddio Zoom ar gyfer y sgyrsiau gweminar hyn. Does dim angen i chi lawrlwytho'r ap Zoom, bydd y ddolen a anfonir gan y darlithydd yn mynd â chi i wefan Zoom. 

Drwy gofrestru ar gyfer y sgwrs hon rydych yn cytuno y gellir trosglwyddo eich cyfeiriad e-bost i'r darlithydd (Eleanor Bird) am resymau cyswllt a sesiwn (ee. i anfon dolenni zoom a manylion perthnasol). Rydych hefyd yn cytuno y gall Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife eich anfon manylion am ddigwyddiadau/cwrs/arddangosfeydd pellach.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Course ticket£100.00 i bob oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

MonLife Activities, MonmouthshireMwynhewch ddigwyddiadau a ddarperir gan Dîm MonLife.

Map a Chyfarwyddiadau

The Art of Scandinavia - Online Course

Darlith

Online via Zoom, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

Amseroedd Agor

Tymor (25 Ion 2023 - 5 Ebr 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mercher10:30 - 12:30

* Weekly online lecture
Starts Wednesday 25th January 10.30am - 12.30pm
Break on 22nd February
Ends 5th April

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.27 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.85 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.95 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.9 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.09 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.1 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.6 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  3.62 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  3.68 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.78 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.79 milltir i ffwrdd
 12. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  3.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo