Nevill Street Christmas Market

Am

Mwynhewch Farchnad Nadolig wych yng nghanol y Fenni wrth i'r busnesau ddod at ei gilydd i ddathlu tymor yr ŵyl. Wedi'i ganoli o amgylch Nevill Street a Sgwâr Sant Ioan, bydd crefftau, artistiaid, danteithion a hwyl gyda chorau byw, cerddorion a bandiau pres.

9am - 5pm ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Gorsaf Trên y Fenni, sydd 0 milltir i ffwrdd.

St John's Square and Nevill Street Christmas Market

Marchnadoedd Nadolig

Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

Amseroedd Agor

Tymor (9 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.03 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.27 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.37 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.4 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.99 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.54 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.83 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.87 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.9 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo