Magor Marsh
 • Magor Marsh
 • Magor Marsh
 • Magor Marsh
 • Magor Marsh
 • Magor Marsh

Am

Dewch i ddarganfod Gwastadeddau Gwent yn y nos ar ein Magor Marsh ar ôl taith gerdded dywyll. Y noson hon gobeithio y bydd sbectol yn gweld mwydod glow a gwyfynod, a byddwch yn cael eich arfogi â synwyryddion ystlumod. Dan arweiniad Ecolegwyr GWT Andy Karran a Lowri Watkins.

£10 i aelodau GWT, £15 i'r rhai nad ydynt yn aelodau

Archebwch eich tocynnau yma

Pris a Awgrymir

£10 for GWT Members, £15 for non-members

Cysylltiedig

Magor Marsh Magor Marsh, CaldicotCors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg ar ysbaid o bysgodyn brenhinol, i weld gweision neidr lliwgar yn mentro dros y reens, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

CyfarwyddiadauGadewch yr M4 yng Nghyffordd 23A a dilynwch arwyddion i bentref Magwyr ar y B4245. Wrth fynd i mewn i Magwyr ewch drwy'r pentref ac yna cymerwch dro ar y dde sydd wedi'i arwyddo Redwick. Dilynwch y ffordd rownd i'r dde yn fuan wedyn (hefyd wedi'i llofnodi Redwick), ac yna dilynwch y ffordd heibio adfeilion y Priordy ar eich chwith a thros bont reilffordd gul. Trowch i'r chwith yn syth ar ôl y bont reilffordd a dilynwch y ffordd hon am tua 400 metr, ac mae mynedfa'r warchodfa ar y dde. Parciwch yn y maes parcio bach ger Canolfan Derek Upton yr Ymddiriedolaeth (cyfeirnod grid: ST 428 866). Mae'r ganolfan addysg hon yn cael ei defnyddio gan grwpiau ysgol yn ystod y tymor, ond nid yw'n agored i'r cyhoedd ar wahân i ddigwyddiadau arbennig.O Gasnewydd mae gwasanaeth bws lleol (Rhif 61) sy'n stopio yn union y tu allan i'r warchodfa. Mae gwasanaethau bws eraill yn rhedeg i bentref Magwyr.

Magor Marsh after dark

Taith Dywys

Magor Marsh, Derek Upton Centre, Whitewall, Magor, Monmouthshire, NP26 3DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 889048

Cadarnhau argaeledd ar gyferMagor Marsh after dark (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  0.42 milltir i ffwrdd
 3. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  0.47 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  1.57 milltir i ffwrdd
 1. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  1.85 milltir i ffwrdd
 2. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  1.93 milltir i ffwrdd
 3. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  2 milltir i ffwrdd
 4. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  2.76 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.46 milltir i ffwrdd
 6. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.49 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  3.7 milltir i ffwrdd
 8. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.8 milltir i ffwrdd
 9. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  3.86 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  4.74 milltir i ffwrdd
 11. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.21 milltir i ffwrdd
 12. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  5.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo