Rockfield Music Studio

Am

Mwynhewch daith dywys o amgylch stiwdios enwog Rockfield. Archebu lle hanfodol drwy e-bostio helen@rockfieldmusicgroup.com.

Mae'r teithiau Ebrill / Mai bellach wedi'u harchebu'n llawn. E-bostiwch helen@rockfieldmusicgroup.com os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr bostio a chael gwybod mwy am ddyddiadau.

Bydd pob taith yn cael ei chymryd gan aelod o deulu'r Ward a byddant yn para tua 1 1/2 awr. Ni fydd mwy na 18 o bobl ar bob taith. Ar ôl y daith mae croeso i chi ymuno â gweddill eich grŵp yn The Quadrangle Lounge am de/coffi a bisgedi.

Bydd pob taith yn cynnwys The Quadrangle a Coach House Studios yn ogystal â Chambers Echo unigryw Rockfield a llawer a llawer o straeon. Mae'r teithiau yn £40 y pen ac maent am 10.30am , 2pm a 4.30pm.

Yn ogystal â'r teithiau, rydym yn cynnig llety gwely a brecwast yn eiddo Quadrangle a Coach House sy'n cael eu defnyddio gan gerddorion wrth iddynt recordio yma.

E-bostiwch helen@rockfieldmusicgroup.com i archebu eich tocyn. Archebu yn hanfodol.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn£40.00 fesul tocyn

Tickers are £40 per person.

Cysylltiedig

Rockfield Coach HouseRockfield Leisure Accommodation, MonmouthArhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield. Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

Rockfield Music StudioRockfield Music Studio, MonmouthEwch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Grwpiau

 • Teithiau tywys i grwpiau

Map a Chyfarwyddiadau

Fully Booked - Guided tours of Rockfield Music Studio

Taith Dywys

Rockfield Music Studio, Rockfield Leisure, Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 712449

Amseroedd Agor

Tymor (24 Ebr 2024 - 25 Ebr 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mercher - Dydd Iau10:30 - 12:00
16:30 - 18:00
Tymor (1 Mai 2024 - 2 Mai 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mercher - Dydd Iau10:30 - 12:00
13:30 - 15:00
16:30 - 18:00

* Booking is required.

Please note the November / December dates are now sold out.

All tours will be taken by a member of the Ward family and will last roughly 1 1/2hours.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.57 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  0.73 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  1.34 milltir i ffwrdd
 1. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  1.34 milltir i ffwrdd
 2. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  1.36 milltir i ffwrdd
 3. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  1.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.4 milltir i ffwrdd
 5. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.4 milltir i ffwrdd
 6. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.43 milltir i ffwrdd
 7. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  1.42 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.43 milltir i ffwrdd
 9. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.52 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.55 milltir i ffwrdd
 11. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.59 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.99 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo