St Pierre at Christmas

Am

Creu atgofion annwyl gyda'ch anwyliaid Noswyl Nadolig eleni yn ein digwyddiad Te Prynhawn hudolus i'r Teulu Gwyliwch eich rhai bach yn goleuo gyda llawenydd wrth iddynt gymryd rhan mewn addurno cwcis Nadolig, lliwio Nadoligaidd, addurno bauble a gemau teuluol traddodiadol. Ewch i'n tŷ sinsir wedi'i wneud â llaw yn y lobi, a grëwyd gan ein Cogydd Emily!

Mae tocynnau'n £32 i oedolion ac yn cynnwys gwin cynnes wrth gyrraedd ynghyd â te prynhawn Nadoligaidd blasus gan gynnwys amrywiaeth delectable o danteithion melys ar thema'r Nadolig, a brathiadau sawrus wedi'u crefftio i berffeithrwydd.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£34.00 fesul tocyn

Enjoy our exclusive offer of one FREE child per two paying adults, additional children aged 6-12 are £16. (Children under 6 go free)

Cysylltiedig

St Pierre ExteriorDelta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, ChepstowAdeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

Map a Chyfarwyddiadau

Christmas Eve Afternoon Tea

Bwyd a Diod Nadoligaidd

Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 635 224

Amseroedd Agor

Tymor (24 Rhag 2023)
Dydd SulAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.43 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.87 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  1.9 milltir i ffwrdd
 1. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  2.15 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  2.55 milltir i ffwrdd
 3. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  2.6 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  2.69 milltir i ffwrdd
 5. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  2.71 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.73 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  2.81 milltir i ffwrdd
 8. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  2.85 milltir i ffwrdd
 9. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  2.92 milltir i ffwrdd
 10. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.47 milltir i ffwrdd
 11. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  3.61 milltir i ffwrdd
 12. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo