silhouettes of people dancing with multicoloured edges run along the bottom. on the right there's a woman singing with the same colourful outlines. Ab
 • silhouettes of people dancing with multicoloured edges run along the bottom. on the right there's a woman singing with the same colourful outlines. Ab
 • Scene shows a samba band dancing under a beautiful blue sky (without a cloud in it!)

Am

Cariad Mawr yw'r ŵyl fach gyda chalon fawr! Yn hollol annibynnol ac yn gartref wedi'i dyfu yng nghefn gwlad harddaf Cymru.

Penwythnos llawn cerddoriaeth fyw wych, DJs, disgos, syrcas a cabaret, bwyd stryd blasus ac wedi'i oeri lawr amser. Mae gan Big Love bopeth y byddech chi'n ei ddisgwyl o ŵyl fawr ond gyda'r ŵyl fach orau absoliwt!

Pobl dros 18 oed yn unig.

Cliciwch yma i brynu eich tocynnau

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£149.00 fesul tocyn

Standard Tickets

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gosodwch y rheolyddion ar gyfer calon yr haul! Neu, methu â hynny: Fferm Cwm Cayo, Gwehelog, ger Brynbuga, yn Sir Fynwy, De Cymru!

Dim ond 15 munud mewn car ydym o Gyffordd 24 (Dwyrain Casnewydd) o'r M4, tua 35 munud o Fryste a Chaerdydd.Os ydych chi'n defnyddio satnav, defnyddiwch y cod post NP15 1HS, nid enw'r fferm, gan fod rhai lleoedd sydd wedi'u henwi yn yr un modd gerllaw.

Fel arall, defnyddiwch Beth 3 Gair: wriggle.skillet.carpentry

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Y gorsafoedd trên agosaf yw Casnewydd (ar brif linell Llundain – Abertawe) a Chwmbrân, sydd tua thaith tacsi 20 munud i ffwrdd.

Big Love Festival

Gŵyl Gerdd

Cwm Cayo Farm, Usk, Monmouthshire, NP15 1DP
Close window

Call direct on:

Ffôn07969530993

Cadarnhau argaeledd ar gyferBig Love Festival (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (18 Gorff 2024 - 21 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Iau - Dydd SulAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.85 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.33 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.76 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.49 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.55 milltir i ffwrdd
 6. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.76 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.27 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.34 milltir i ffwrdd
 10. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.63 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.64 milltir i ffwrdd
 12. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.64 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo