Cole Distant View of Niagara Falls

Am

Darlith Fyw Hanes Celf gydag Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife

Dyddiad - Dydd Mawrth 6ed Medi
Amser - 7.30pm - 9.30pm
Lleoliad - Neuadd Ddrilio Cas-gwent
Pris - £10

Darganfyddwch gelfyddyd Thomas Cole, tad paentio tirluniau Americanaidd. Cyrhaeddodd y llanc hwn o Bolton yr UDA yn 1818 a daeth yn hynod ddiddorol gyda phanoramas mawr ei wlad newydd. Hwyliodd i fyny Afon Hudson i gipio "Undeb o'r pictiwrs, yr islais a'r godidog," yn ei baentiadau tirwedd dramatig. Byddai ei waith yn dylanwadu ar genedlaethau o artistiaid a geisiodd greu celf wirioneddol Americanaidd o'r tir ei hun. Ymunwch â ni ar gyfer ein sgwrs haf olaf gyda'r darlithydd Eleanor Bird i astudio gwaith yr artist arloesol hwn.

Cliciwch yma os byddai'n well gennych fynychu darlith ar-lein Thomas Cole (5ed Medi)

Map a Chyfarwyddiadau

Art History Live - Thomas Cole & the Great American Landscape

Darlith

The Drill Hall, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.27 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.85 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.95 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.9 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.09 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.1 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.6 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.62 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  3.68 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.78 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.79 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo