Cooking over Fire at The Castle
 • Cooking over Fire at The Castle
 • Market Hall
 • Market Hall Decorations
 • Outdoor Market
 • Family entertainment
 • Matt Tebbutt and Olly Smith
 • AFF pig in Festival 'a'

Am

Mae Gŵyl Fwyd y Fenni yn cael ei chynnal yn flynyddol ar drydydd penwythnos mis Medi. Bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal ar benwythnos 21 a 22 Medi 2024.

Mwynhewch dros gant a hanner o arddangoswyr ar draws saith lleoliad sy'n cynnig detholiad heb ei ail o'r cynnyrch a'r cynnyrch gorau o Sir Fynwy, y Gororau, Cymru, a thu hwnt. Yna mae'r rhaglen dreigl o sgyrsiau, dems a dadleuon. Gwyliwch gogyddion o'r radd flaenaf ar y llwyfan yn Neuadd y Farchnad Fictoraidd, neu goginio dros dân ar dir y Castell. Galwch i mewn i'r Dôm am rai dadleuon yr un mor danllyd â ffigyrau blaenllaw yn y byd bwyd.

Mae gan yr Ŵyl hefyd ddigwyddiadau arbennig â thocynnau unigol, gan gynnwys Sesiynau Tiwtorio Theatr Diodydd a'r Parti Atmosfferig yn Y Castell, gyda bandiau byw a bwytai gwych.

Mae'r tocynnau canlynol bellach ar werth yn www.abergavennyfoodfestival.com: 'Strollers' (sy'n rhoi mynediad i chwe lleoliad, dros 180 o arddangoswyr, arddangosiadau, sgyrsiau a gweithgareddau plant), Parti yn Y Castell, a Marchnad Nos. Bydd y gwesteion llawn yn cael eu cyhoeddi erbyn 1 Gorffennaf pan fydd tocynnau hefyd ar werth ar gyfer sesiynau blasu wedi'u tiwtorio gan Drinks Theatre, a sesiynau Cwrdd â'r Awdur. Bydd pob tocyn yn cael ei werthu ymlaen llaw.

Pris a Awgrymir

Stroller tickets available for the weekend (£25) and Saturday or Sunday (£16). Under 16s free. No walk ups on the day.

Party at the Castle tickets are £30.

Saturday night market tickets are £5.

The rest of the programme will be announced in early July.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gellir cyrraedd yr Ŵyl Fwyd ar hyd y ffyrdd canlynol:

A40 o Aberhonddu, Camarthen, Llandrindod a Chanolbarth CymruA465 o Henffordd, Caerwrangon a'r GogleddA40 o Drefynwy, Ross ar Wye, M50 Jct 4 a'r DwyrainA4042 o Bont-y-pŵl, Cwmbrân, Casnewydd, M4 Jcts 25a 26 a De CymruA465 o Lyn Ebwy, Tredegar, Merthyr Tudful a Gorllewin Cymru

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae cysylltiad da rhwng y Fenni hefyd ar fws i drefi fel Henffordd, Casnewydd, Caerdydd, Aberhonddu a Merthyr Tudful. Mae'r orsaf fysiau yng nghanol y dref.

Mae yna hefyd orsaf drenau yn y dref sydd wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â Chaerdydd a Manceinion.

Abergavenny Food Festival

Gŵyl Bwyd / Diod

Abergavenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PN
Close window

Call direct on:

Ffôn07863 081 303

Cadarnhau argaeledd ar gyferAbergavenny Food Festival (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (21 Medi 2024 - 22 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 18:00
Dydd Sul09:30 - 17:00

* Please see website for specific ticketed events

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.75 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.8 milltir i ffwrdd
 1. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.83 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.83 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.94 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.96 milltir i ffwrdd
 6. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.97 milltir i ffwrdd
 7. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.99 milltir i ffwrdd
 8. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.05 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.05 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.11 milltir i ffwrdd
 11. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.12 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo