Cooking over Fire at The Castle

Am

Mae Gŵyl Fwyd y Fenni yn cael ei chynnal yn flynyddol ar drydydd penwythnos mis Medi.

Bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal ar benwythnos yr 16eg a'r 17eg o Fedi 2023. Mae tocynnau ar werth nawr o'r Wesit Gŵyl Fwyd y Fennie.

Dros gant a hanner o arddangoswyr ar draws saith lleoliad sy'n cynnig detholiad heb ei ail o'r cynnyrch a'r cynnyrch gorau o Gymru, The Marches, a thu hwnt. Yna mae'r rhaglen dreigl o sgyrsiau, dems a dadleuon. Gwyliwch gogyddion o'r radd flaenaf ar y llwyfan yn Neuadd y Farchnad Fictoraidd, neu goginio dros dân ar dir y Castell. Galwch i mewn i'r Dôm am rai dadleuon yr un mor danllyd â ffigyrau blaenllaw yn y byd bwyd. Mae gan yr Ŵyl hefyd ddigwyddiadau arbennig â thocynnau unigol, gan gynnwys Tastings Tiwtor Theatr Diodydd a'r Parti Atmosfferig yn Y Castell, gyda bandiau byw a bwytai gwych.

Pris a Awgrymir

Tickets on sale now from the Abergavenny Food Festival website

Adult Stroller ticket gives access to all venues. Children under 16 get free tickets if accompanied by an adult.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gellir cyrraedd yr Ŵyl Fwyd ar hyd y ffyrdd canlynol:

A40 o Aberhonddu, Camarthen, Llandrindod a Chanolbarth CymruA465 o Henffordd, Caerwrangon a'r GogleddA40 o Drefynwy, Ross ar Wye, M50 Jct 4 a'r DwyrainA4042 o Bont-y-pŵl, Cwmbrân, Casnewydd, M4 Jcts 25a 26 a De CymruA465 o Lyn Ebwy, Tredegar, Merthyr Tudful a Gorllewin Cymru

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae cysylltiad da rhwng y Fenni hefyd ar fws i drefi fel Henffordd, Casnewydd, Caerdydd, Aberhonddu a Merthyr Tudful. Mae'r orsaf fysiau yng nghanol y dref.

Mae yna hefyd orsaf drenau yn y dref sydd wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â Chaerdydd a Manceinion.

Abergavenny Food Festival

Gŵyl Bwyd / Diod

Abergavenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PN
Close window

Call direct on:

Ffôn07863 081 303

Cadarnhau argaeledd ar gyferAbergavenny Food Festival (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (21 Medi 2024 - 22 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 18:00
Dydd Sul09:30 - 17:00

* Please see website for specific ticketed events

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.75 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.8 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.83 milltir i ffwrdd
 2. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.83 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.94 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.96 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.97 milltir i ffwrdd
 6. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.05 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.05 milltir i ffwrdd
 8. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.11 milltir i ffwrdd
 9. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.12 milltir i ffwrdd
 10. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.71 milltir i ffwrdd
 11. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.79 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  2.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo