broadley cottages
 • broadley cottages
 • 2 oak fire
 • inside cottage
 • view from Broadley Barn cottages

Am

Wedi'i lleoli ar fferm hillside ym mharc cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy'n edrych dros Ddyffryn Llanddewi Nant Hodni a ger adfeilion Priordy o'r 12fed Ganrif, mae Oak Cottage yn berffaith ar gyfer cerdded, trekkio merlod, paentio, neu ymlacio yn yr amgylchoedd mwyaf heddychlon.

Mae llwybr troed Clawdd Offa yn gorwedd ar y bryn y tu ôl i'r fferm. Mae'n daith gerdded fer i ddwy dafarn leol sy'n gweini bwyd a chwrw go iawn, un yn seler y Priordy hynafol. Y trefi agosaf yw'r Fenni a'r Gelli Gandryll.

BWTHYN DERW - Cysgu2
Mae gan fwthyn derw olygfa wych ar draws y dyffryn. Yn ddelfrydol i gwpl, mae'r bwthyn llawr gwaelod cynllun agored hwn yn gynnes a chroesawgar iawn. Mae'n cael llawr derw hardd, gwres o dan y llawr a stof llosgi coed ar gyfer nosweithiau clyd. Gallwch orwedd yn y gwely a gwylio'r fflamau yn y stof!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Oak£450.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Flagstone Open FireFlagstone Cottage, Broadley Farm Cottages, AbergavennyMae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae plant wrth eu boddau gyda'r grisiau cudd drwy'r wardrob i'r mezzanine. 

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Fferm weithiol
 • Gardd
 • Tŷ Tafarn/Inn

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Oak Cottage, Broadley Farm Cottages

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890343

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  0.41 milltir i ffwrdd
 2. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  2.15 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  3.21 milltir i ffwrdd
 4. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.65 milltir i ffwrdd
 1. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.59 milltir i ffwrdd
 2. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.57 milltir i ffwrdd
 3. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  7.03 milltir i ffwrdd
 4. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  7.51 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  7.6 milltir i ffwrdd
 6. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  7.87 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  7.86 milltir i ffwrdd
 8. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  7.88 milltir i ffwrdd
 9. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  8.15 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  8.38 milltir i ffwrdd
 11. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  8.44 milltir i ffwrdd
 12. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo