Oak Cottage, Broadley Farm Cottages

Am

Wedi'i lleoli ar fferm hillside ym mharc cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn edrych dros Ddyffryn Llanddewi Nant Hodni a gerllaw adfeilion Priordy'r 12fed Ganrif. Mae'r bythynnod hyfryd hyn yn berffaith ar gyfer cerdded, trecio merlod, paentio, neu ymlacio yn yr amgylchoedd mwyaf heddychlon.

Mae llwybr troed Clawdd Offa yn gorwedd ar y bryn y tu ôl i'r fferm. Mae'n daith gerdded fer i ddwy dafarn leol sy'n gweini bwyd a chwrw go iawn, un yn seler y Priordy hynafol. Y trefi agosaf yw'r Fenni a'r Gelli Gandryll.

BWTHYN DERW - Cysgu2
Mae gan fwthyn derw olygfa wych ar draws y dyffryn. Yn ddelfrydol i gwpl, mae'r bwthyn llawr gwaelod cynllun agored hwn yn gynnes a chroesawgar iawn. Mae'n cael llawr derw hardd, gwres o dan y llawr a stof llosgi coed ar gyfer nosweithiau clyd. Gallwch orwedd yn y gwely a gwylio'r fflamau yn y stof!

FLAGSTONE COTTAGE - Cysgu 2 Oedolyn a 2 Blentyn
Llachar a chozy gyda lle tân mawr a llawr baneri wedi'i gynhesu. Mae'r ffenestri Ffrengig yn agor i olygfeydd godidog. Mae gan y gegin oergell a choginio integredig. Mae'r bwthyn wedi'i ddodrefnu gan amlaf gyda phinwydd hen bethau. Mae'r drws cefn yn agor ar ardd eithaf coblyn, sy'n ddelfrydol i frecwast.Mae Flagstone Cottage yn addas ar gyfer gwesteion gyda chŵn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Oak£450.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Fferm weithiol
 • Gardd
 • Tŷ Tafarn/Inn

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Oak Cottage, Broadley Farm Cottages

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890343

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  0.41 milltir i ffwrdd
 2. Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd…

  2.15 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  3.21 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.59 milltir i ffwrdd
 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  7.03 milltir i ffwrdd
 2. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  7.47 milltir i ffwrdd
 3. Adfer tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger…

  7.51 milltir i ffwrdd
 4. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  7.6 milltir i ffwrdd
 5. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  7.87 milltir i ffwrdd
 6. Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt…

  7.88 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  8.38 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  8.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.54 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  8.77 milltir i ffwrdd
 11. Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan…

  8.77 milltir i ffwrdd
 12. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  8.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo