The Walnut Tree
 • The Walnut Tree
 • The Walnut Tree
 • The Walnut Tree
 • The Walnut Tree

Am

Mae'r Walnut Tree yn eistedd ar y B4521, dwy filltir i'r dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn y 1960au cynnar. Bellach mae'n cael ei redeg fel menter ar y cyd rhwng Shaun Hill a William Griffiths. Mae'r Walnut Tree yn cynnig bwyd ac yfed priodol mewn lleoliad anffurfiol; am glasied o win da gyda phlât o rywbeth, hyd at ginio llawn neu ginio!

Mae'r fwydlen yn gymysgedd eclectig, yn seiliedig ar flasau personol a thechnegau coginio sain, yn hytrach na bwyd unrhyw wlad benodol. Nodwedd uno yw craidd o gynhwysion rhagorol, lleol lle bo'n ymarferol ac a ddewisir yn ofalus. Dim cod gwisg neu pomposity tebyg.

Cysylltiedig

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol yng nghanol tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth gofalgar, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch stylish ond cyfforddus.

The Walnut TreeWalnut Tree Cottages, AbergavennyDau fwthyn hardd drws nesaf i'r seren Michelin The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage a Ivy Cottage.

Map a Chyfarwyddiadau

The Walnut Tree

Bwyty

Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 852797

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
Dydd Llun - Dydd MawrthWedi cau
Dydd Mercher - Dydd SulAgor

* Lunch: Wed-Sat, 12pm-2.30pm
Dinner: Wed-Sat, 7pm-10pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  0.52 milltir i ffwrdd
 2. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  1 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.45 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  2.46 milltir i ffwrdd
 1. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  2.62 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  2.72 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  2.74 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  2.77 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  2.77 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  2.79 milltir i ffwrdd
 7. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  2.8 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  2.87 milltir i ffwrdd
 9. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  2.89 milltir i ffwrdd
 10. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.9 milltir i ffwrdd
 11. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.02 milltir i ffwrdd
 12. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.09 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo