Wye Valley Hotel

Am

Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

I fyny'r grisiau mae wyth ystafell en-suite newydd eu haddurno (gan gynnwys ystafell deuluol) tra i lawr y grisiau fe welwch far cyhoeddus clyd gyda thanau agored, patio heulog sy'n wynebu'r de, ac ystafell fwyta fawr gyda darllen snugs. Mae parcio am ddim a WiFi i gwsmeriaid tra ar y safle. Mae croeso i blant, cerddwyr, beicwyr a chŵn.

Yn ogystal ag ystod wych o gwrw, gwinoedd a gwirodydd, rydym yn cynnig prydau bwyd sydd wedi'u paratoi'n ffres ac yn llawn blas, yn aml yn cynnwys cynnyrch a chynhwysion lleol. Mae'r gwesteion wrth eu boddau gyda'n brecwastau hael ac fe adolygodd The Independent (Travel) ein cegin fel gwasanaethu 'un o'r pysgod a'r sglodion gorau ges i erioed'. Rydym wedi'n achredu gan CAMRA ac yn falch o fod wedi derbyn Gwobrau TripAdvisor yn olynol am Ragoriaeth, yn ogystal â graddau hylendid 5 seren.

Mae eich gwesteiwyr, Barry, Sue a Grace, ar y safle ac yn edrych ymlaen at wneud eich arhosiad mor ymlaciol a phleserus ag y gall fod.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
8
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£85.00 y person y noson am wely & brecwast
Family£95.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Single£65.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£95.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Wye Valley HotelThe Wye Valley Hotel Pub and Restaurant, TinternMae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Mae croeso i chi dine naill ai yn y bar clyd gyda thanau agored, ystafell fwyta fawr awyrog gyda darllen snugs, neu ar y…

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Archebu asiant teithio
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pysgota

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Grwpiau rhyw sengl HEB eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Tŷ Tafarn/Inn

Parcio

 • Ar y stryd/parcio cyhoeddus

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

The Wye Valley Hotel

3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru Tafarn
Main Rd, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 689441

Graddau

 • 3 Sêr Ymweld â Chymru Tafarn
3 Sêr Ymweld â Chymru Tafarn

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.25 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.32 milltir i ffwrdd
 1. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.43 milltir i ffwrdd
 5. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.49 milltir i ffwrdd
 6. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.53 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.07 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.43 milltir i ffwrdd
 9. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.53 milltir i ffwrdd
 10. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.05 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.2 milltir i ffwrdd
 12. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo