The Riverside Hotel
 • The Riverside Hotel
 • The Riverside Hotel

Am

Rydym yn croesawu partïon hyfforddwyr yn wresog yng Ngwesty Riverside - 20 ystafell wely
Gallwn gynnig lluniaeth / arosfannau prydau bwyd i grwpiau hyd at 80 o bobl
Cinio am ddim i'r gyrrwr/ neu aros draw am ddim i yrrwr coets
Te prynhawn yn cychwyn o £10.95 y pen
Cyfraddau ystafelloedd gostyngol ar gael i grwpiau

Cysylltiedig

The Riverside HotelThe Riverside Hotel Restaurant, MonmouthGyda'i soffas lledr siocled cyfforddus a'i stolion bar, mae bar y trigolion yn fan clyfar a chyfforddus ar gyfer coffi boreol gyda phapur newydd, byrbryd amser cinio neu ddiodydd cyn cinio.

Riverside WeddingWeddings at The Riverside Hotel, MonmouthHeb os, mae diwrnod eich priodas yn un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd. Os nad yw wedi'i drefnu'n dda gall hefyd un o'r rhai mwyaf stressful!

Map a Chyfarwyddiadau

The Riverside Hotel Group Accommodation

The Riverside Hotel, Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 715577

Beth sydd Gerllaw

 1. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.36 milltir i ffwrdd
 1. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.39 milltir i ffwrdd
 5. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.47 milltir i ffwrdd
 6. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.48 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.5 milltir i ffwrdd
 8. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.63 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.98 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1.21 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.34 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo