High View Barn

Am

Wedi'i leoli mewn 63 erw mae High View Barn yn eistedd ar ochr bryn sy'n edrych dros Ddyffryn Gwy. Mae'r eiddo'n hynod breifat ac wedi'i leoli hanner milltir o'r ffordd agosaf ar hyd trac coedwig. Mae gan yr ysgubor gyfoes hyfryd lawr i ffenestri nenfwd sy'n cynnig profiad dan do/awyr agored. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer cwpl neu gwpl o blant yn eu harddegau sy'n gallu cysgu ar y mezzanine clyd.

Delfrydol i gwpl. Mesanîn i fyny'r grisiau sy'n addas ar gyfer plant yn eu harddegau. Mynediad i fezzanine trwy ysgol grisiau arddull llofft.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bwthyno£100.00 i £150.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Church Hill FarmChurch Hill Farm, MonmouthFfermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy isaf

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl yn Ffrangeg

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

High View Barn

4-5 Sêr Ymweld â Chymru 4– 54-5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW
Close window

Call direct on:

Ffôn07771 932957

Ffôn07771 932957

Graddau

 • 4-5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4-5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  0.65 milltir i ffwrdd
 3. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  0.73 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  0.85 milltir i ffwrdd
 1. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.19 milltir i ffwrdd
 3. Microdistillery yn Nyffryn Gwy hardd

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  1.46 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.5 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  1.5 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  1.52 milltir i ffwrdd
 8. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  1.53 milltir i ffwrdd
 9. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.56 milltir i ffwrdd
 10. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.57 milltir i ffwrdd
 11. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.59 milltir i ffwrdd
 12. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo