Birch Tree Well

Am

Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd mae'r 3 erw hyn yn cael eu rhannu â cheirw, moch daear a llwynogod. Mae lleoliad coetir gyda nentydd a chlogfeini y gellir eu gweld o dŵr edrych a gardd glöyn byw wedi'i phlannu â hydrangeas arbenigol yn cynnwys llawer o blanhigion i ddenu gwenyn a phryfed hefyd.

Ymweliad trwy Drefniant

Mae'r ardd yn agor Trwy Drefniant o fis Ebrill - Medi i grwpiau o hyd at 25. Mae hyn yn golygu bod yr ardd yn croesawu ymwelwyr ar ddyddiadau sydd wedi eu cytuno o flaen llaw. Cysylltwch â pherchennog yr ardd i drafod eich gofynion a threfnu dyddiad ar gyfer grŵp neu ymweliad pwrpasol.

Lluniaeth:
Te cartref.

Mynediad:
Oedolyn: £4.00
Plentyn: Am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Birch Tree Well NGS Garden

Gardd

Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 775327

Cadarnhau argaeledd ar gyferBirch Tree Well NGS Garden (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2024 - 30 Medi 2024)

* Visit by Arrangement

The garden opens By Arrangement from April - September for groups of up to 25. This means that the garden welcomes visitors on pre-agreed dates. Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Refreshments:
Home-made teas.

Admission:
Adult: £4.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  0.63 milltir i ffwrdd
 2. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  0.63 milltir i ffwrdd
 3. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  0.68 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  0.7 milltir i ffwrdd
 1. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.51 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  1.9 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  2.03 milltir i ffwrdd
 4. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.06 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.07 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.11 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  2.11 milltir i ffwrdd
 8. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.15 milltir i ffwrdd
 9. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.16 milltir i ffwrdd
 10. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.17 milltir i ffwrdd
 11. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.18 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  2.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo