Big Daf

Am

Lori fyddin DAF wreiddiol sydd wedi'i hadfer yn gelfydd, gan greu sylfaen gyfforddus ac offer da sy'n addas i bawb sy'n dod i aros.

Map a Chyfarwyddiadau

Big Daf

The Stables, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HW

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  0.74 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.46 milltir i ffwrdd
 3. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  1.85 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed…

  1.87 milltir i ffwrdd
 1. Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded…

  2.99 milltir i ffwrdd
 2. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  3 milltir i ffwrdd
 3. Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a…

  3.03 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  3.08 milltir i ffwrdd
 5. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.11 milltir i ffwrdd
 6. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.13 milltir i ffwrdd
 7. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  3.25 milltir i ffwrdd
 8. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.82 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  4.18 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  4.22 milltir i ffwrdd
 11. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.33 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  4.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo