Woodland Wild and Free

Am

Dewch i ymgynnull o amgylch y tân yn Hen Drain yr Orsaf i gael sgiliau gwibio a bushcraft.

Mae diodydd poeth a chroeso cynnes yn aros.

Mae archebu lle yn hanfodol. Cysylltwch â Carli Porter i archebu lle: carliporter@smallwoods.org.uk

Sylwch nad yw atyniadau dan do Tyndyrn yr Hen Orsaf (ystafell de, cerbydau) ar agor ar hyn o bryd.

 

Pris a Awgrymir

Free, but tickets must be booked.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

9km i'r gogledd o Gas-gwent ar yr A466. 1km i'r gogledd o Abaty Tyndyrn.Ar gael drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5 milltir i ffwrdd.

Woodland Wild and Free

Gweithdy/Cyrsiau

Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn07481 078897

Amseroedd Agor

Tymor (19 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth10:30 - 13:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.33 milltir i ffwrdd
 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.46 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.55 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.55 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.45 milltir i ffwrdd
 7. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.67 milltir i ffwrdd
 8. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.89 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.36 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.41 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo