Am

Dathlwch yr Hydref ym Mrynbuga gyda Ffair Hydref Brynbuga

Mwy o fanylion i ddilyn.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y trên: First Great Western Trains i Gasnewydd, Sir Fynwy neu wasanaethau gwledig i Gwmbrân yn Nhorfaen, ac yna gwasanaethau bysiau neu dacsi lleol i Wysg.Ar fws: Mae gwasanaethau bws rheolaidd i Wysg o Gas-gwent, Cwmbrân, Casnewydd, Mynwy a Rhaglan. Dylai teithwyr o'r tu allan i'r ardal gyrraedd un o'r cyrchfannau hyn a chasglu gwasanaethau lleol oddi yno.Ar y ffordd: O Orllewin Cymru cymerwch draffordd yr M4 i'r dwyrain i Gyffordd 24, yna mae'r A449 yn cyfeirio at Drefynwy, yn gadael wrth yr arwyddion ar gyfer Brynbuga a dilynwch y brif ffordd (A472) am tua 1 filltir i ganol y dref.O Lundain a'r Dwyrain ewch ar draffordd yr M4 i'r gorllewin i Gyffordd 24, yna mae'r A449 wedi'i harwyddo i Drefynwy, gan adael wrth yr arwyddion ar gyfer Brynbuga a dilynwch y brif ffordd (A472) am tua 1 filltir i ganol y dref.Ar gael drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 13 milltir i ffwrdd.

Usk Autumn Fayre

Marchnad

Twyn Square, Usk, Monmouthshire, NP15 1AU

Amseroedd Agor

Tymor (29 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.36 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.91 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.69 milltir i ffwrdd
 3. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.86 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.17 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.43 milltir i ffwrdd
 6. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.9 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.34 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.38 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.41 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.71 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.98 milltir i ffwrdd
 12. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.99 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo