Handel's Messiah

Am

Tyfodd Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy o gymuned grefyddol o fynachod Benedictaidd a sefydlodd briordy ar y safle yn 1101. Ers hynny mae amryw o waith adnewyddu, ehangu ac adnewyddu wedi sefydlu eglwys hardd sef eglwys blwyf a dinesig tref a chymuned Trefynwy.

Mae rhannau o'r eglwys Normanaidd wreiddiol yn dal i fod o fewn tŵr y 14eg ganrif, er bod y rhan fwyaf o'r eglwys yn dyddio o ailfodelu Fictorianaidd adfer Sioraidd.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£16.00 i bob oedolyn

Tickets via Eventbrite or on the door.

Cysylltiedig

St. Mary's Priory Church, MonmouthSt. Mary's Priory Church, Monmouth, MonmouthMae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar gyfer tref a chymuned Trefynwy.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Three Castles Baroque present Handel's Messiah by Candlelight

Digwyddiad Nadolig

St. Mary's Priory Church, Monk Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

Amseroedd Agor

Tymor (16 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn19:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.01 milltir i ffwrdd
 3. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Mae Concrete Castles: Britain's War defences of 1940, yn arddangosfa gelf newydd yn…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.13 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.13 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.2 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.39 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.76 milltir i ffwrdd
 11. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.88 milltir i ffwrdd
 12. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.09 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo