Gwent Wildlife Trust

Am

Siaradwr: Peter Martin, Swan Rescue S.W. Cyd-Sylfaenydd

Mae'r elusen fechan hon a gynhelir gan dîm o wirfoddolwyr ymroddedig yn cael cannoedd o alwadau bob blwyddyn.  Bydd Peter Martin yn dweud wrthym am rai o'r achosion y maent wedi delio â nhw, ynghyd â lluniau o'r adar harddaf hyn. 

Taliad arian parod ar y drws, dim angen archebu. Ar gyfer pob ymholiad cysylltwch ag Alison ar: 01600 740286

Cysylltiedig

Shire Hall MonmouthShire Hall Museum, Monmouth, MonmouthMae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, wedi'i ddylunio'n glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

Shire Hall Monmouth SunshineGroup Visits to Monmouth Shire Hall, MonmouthMae croeso i grwpiau coetsys i Neuadd y Sir. Gellir trefnu teithiau tywys o'r Llys Assize a Holding Cells, ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Blwch Post
 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

The work of Swan Rescue South Wales

Siarad

Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740286

Amseroedd Agor

Tymor (20 Maw 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun19:30 - 21:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 1. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.12 milltir i ffwrdd
 5. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  0.14 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.18 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.28 milltir i ffwrdd
 8. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.3 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.87 milltir i ffwrdd
 10. Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir…

  0.88 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.14 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo