The War of the Worlds

Am

Mae archebion ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn bellach wedi cau yma.

Ewch i https://www.tickettailor.com/events/thepantaloons/707672 i archebu eich tocynnau hyd at 7pm (dechrau'r sioe)

"Fyddai neb wedi credu ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg bod y byd yma'n cael ei wylio'n frwd ac yn agos gan ddeallusion yn fwy na dyn..."

 ...Ac fe fyddai llai wedi credu ym mlynyddoedd cyntaf yr unfed ganrif ar hugain y byddai clasur ffuglen wyddonol H. G. Wells yn cael ei berfformio'n fyw gan ddim ond pedwar actor gyda deallusrwydd yn llai na'r cyfartaledd...

Mae'r Pantaloons sydd wedi ennill canmoliaeth feirniadol yn ymosod ar y llwyfan yn yr addasiad doniol ond eto'n ffyddlon newydd wrth iddynt ddefnyddio offerynnau cerddorol, pypedau ac, um, brwdfrydedd i ail-greu pelydrau gwres marwol, peiriannau ymladd enfawr, Martiaid tentacled gwiwerod a rhyfela rhyngblanedol ar raddfa epig. Y siawns o lwyddiant? Miliwn i un...

Dewch â phicnic a rhywbeth i eistedd arno a dillad priodol ar gyfer y tywydd!

"Parodi anadl, digamsyniol... rhagorol"
ADOLYGIAD YMYLOL

"Egni blinedig hurt... ireverent ond eto'n annwyl" * * * *
Y DIWEDDARAF

"Comedi hwyliog, darfudol, sy'n dal i ddangos parch at y stori" * * * *
GURU YMYLOL

"Anhygoel o ddoniol... Nid yw'n swnio fel y dylai weithio, ond mae wir yn gwneud." * * * * *
BABI BROADWAY

Telerau ac amodau llawn yn llawn, cliciwch yma.

Prisiau tocynnau

£14.50 i oedolion; 
£8.50 plentyn (hyd at 18) 
£40 teulu (2+2)

Mae archebion ar-lein ar gyfer y digwyddiad hwn bellach wedi cau yma.

Ewch i https://www.tickettailor.com/events/thepantaloons/707672 i archebu eich tocynnau hyd at 7pm (dechrau'r sioe)

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult Ticket£14.50 i bob oedolyn
Child Ticket£8.50 y plentyn
Family Ticket£40.00 i bob teulu

Online bookings for this event have now closed here.

Please visit https://www.tickettailor.com/events/thepantaloons/707672 to book your tickets up until 7pm (the start of the show)

Cysylltiedig

Abergavenny CastleAbergavenny Museum and Castle, AbergavennyMae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Cyfleusterau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r gogledd ewch ar yr M5 i Gaerloyw, yr M50 i Ross ar Wy ac yna dilynwch yr arwyddion i Drefynwy a'r A449/A40 i'r Fenni. O'r de cymryd yr M4 i C24; dilynwch yr A449/A40 gogledd a'r A40Yr orsaf reilffordd agosaf yw'r Fenni, sydd 1 milltir i ffwrdd.

The War of the Worlds Open Air Theatre

Theatr Awyr Agored

Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 845282

Cadarnhau argaeledd ar gyferThe War of the Worlds Open Air Theatre (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Mae’n ddrwg gennym, mae’r digwyddiad wedi bod

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.38 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.53 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.91 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.55 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.71 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.93 milltir i ffwrdd
 11. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  2.02 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo