The Dunraven Bowl Evening

Am

Llongyfarchiadau ar eich dydd Gwener gyda rhywfaint o gyffro a rhywfaint o weithredu chwaraeon! Ymunwch â ni yng Nghas-gwent am awyrgylch hwyliog i'w rannu gyda ffrindiau.

Ras nodwedd heno yw Bowl Dunraven, y ras bencampwriaeth ar gyfer pwyntwyr newyddian i bwyntwyr yn Ne a Gorllewin Cymru.

Profiad Rasio Ceffylau yng Nghas-gwent
Camwch i fyd rasio neidio gyda'n digwyddiad ras gyda'r nos yn cynnwys sawl ras gyffrous. Os ydych chi'n chwilio am bethau i'w gwneud yng Nghas-gwent ym mis Ebrill eleni, gallai hwn fod yn ddiwrnod allan perffaith yn y gwanwyn. Dychmygwch, rydych chi'n trackside, yn teimlo'r haul yn curo i lawr, gwrando ar daranau'r carnau wrth i chi wylio'r ceffylau yn torri i'r diwedd, ac mae cheers yn llenwi'r awyr.

Math gwahanol o ddiwrnod yr wythnos
Mae gan rasio yn ystod yr wythnos ei atyniad ei hun - mae'n ddelfrydol i'r rhai sydd ag amserlen fwy hyblyg y tu hwnt i'r drefn arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Skip y ffair penwythnos a phrysurdeb, a chael blas ar yr olygfa rasio. P'un a ydych chi'n chwilio am wibdaith ddiofal neu eisiau cael cipolwg ar sêr sy'n codi yn y gamp, mae ein cyfarfod rasio yn Sir Fynwy wedi rhoi sylw i chi.

Cael eich tocynnau Noson Ras
Bachwch eich tocynnau ar-lein cyn y ras i ddatgloi rhai arbedion! Ymuno â grŵp o ffrindiau a theulu? Dewiswch grŵp sy'n archebu lle i fagiau hyd yn oed mwy o ostyngiad. Ac wrth gwrs, gallwch hefyd godi tocynnau a chonsesiynau wrth y giât pan fyddwch yn cyrraedd os yw'n well gennych.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£19.00 fesul tocyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Chepstow RacecourseChepstow Racecourse, ChepstowMae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a pedigri rasio trawiadol.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd Mae'r cwrs ras ar ffordd A466 Cas-gwent i Drefynwy, heb fod ymhell o Bont Hafren sydd bellach yn ddi-doll. O'r M4 Dwyrain (Cyffordd 21) neu'r M4 i'r Gorllewin (Cyffordd 23), cymerwch yr M48 ac ewch allan ar Gyffordd 2 (Cas-gwent). Yna dilynwch arwyddion y cwrs rasio brown. Gadewch ddigon o amser ar gyfer eich taith ar gyfer ein diwrnodau rasio prysuraf. Ceisiwch gyrraedd y cwrs o leiaf awr cyn y ras gyntaf.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ar y bws Mae gwasanaeth bws gwennol a ddarperir gan Drafnidiaeth Casnewydd yn gweithredu o Orsaf Drenau Cas-gwent i'r Cae Ras trwy orsaf fysiau'r dref. Mae'r gwasanaeth hefyd yn gweithredu o Orsaf Drenau Casnewydd yn uniongyrchol i'r Cae Ras. Sylwer: gellir lawrlwytho'r amserlen bysiau ar dudalen y wefan ar gyfer y gêm benodol rydych chi'n ei mynychu.

£5 sengl o orsaf drenau Casnewydd i Gae Ras Cas-gwent – Dychweliad am ddim ar gyflwyno'r tocyn i'r gyrrwr£1 sengl o orsaf drenau a bysiau Cas-gwent i'r cae ras.

Ar y Rheilffordd Mae gorsaf Cas-gwent tua 10 munud o gerdded o ganol y dref. Mae trenau uniongyrchol i Gas-gwent o Birmingham, Caerdydd, Cheltenham Spa, Derby, Caerloyw, Casnewydd a Nottingham. Mae cysylltiadau ar gael yng Nghasnewydd ar gyfer Llundain (Paddington), Henffordd, Amwythig, Crewe, Manceinion, Abertawe a phob rhan o Gymru. Hefyd, Bryste, Caerfaddon, Caerwysg, Caersallog, Portsmouth a phob rhan o Dde a Gorllewin Lloegr.

Cysylltiadau yn Cheltenham Spa ar gyfer Swydd Efrog, Gogledd-ddwyrain Lloegr a'r Alban. Cysylltiadau â meysydd awyr Llundain yn Heathrow, Gatwick a Stanstead. Mae meysydd awyr eraill sydd â chysylltiadau da yn cynnwys Birmingham International, Dwyrain Canolbarth Lloegr, Caerwysg, Manceinion, Bryste, Caerdydd Rhyngwladol a Southampton.

The Dunraven Bowl Evening

Digwyddiad Anifeiliaid

Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 622260

Amseroedd Agor

Tymor (26 Ebr 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:45 - 20:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.78 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.79 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.85 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.26 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  1.56 milltir i ffwrdd
 5. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.84 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.94 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  2.75 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.07 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.35 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.45 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.49 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo