Spring Afternoon Jump Racing

Am

Plymio i mewn i'r byd o neidio rasio gyda'n digwyddiad rasio prynhawn cynnwys nifer o rasys diddorol. Os ydych chi'n chwilio am bethau i'w gwneud yng Nghas-gwent ym mis Mawrth eleni, gallai hwn fod yn ddiwrnod allan perffaith yn y gwanwyn. Dychmygwch, rydych chi'n trackside, yn cymryd yn yr awyr iach, cŵl, gwrando ar y rumble y carnau wrth i chi wylio'r ceffylau yn gwibio i'r diwedd, ac mae cheers yn llenwi'r awyr.

Pris a Awgrymir

Please see website for pricing

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd Mae'r cwrs ras ar ffordd A466 Cas-gwent i Drefynwy, heb fod ymhell o Bont Hafren sydd bellach yn ddi-doll. O'r M4 Dwyrain (Cyffordd 21) neu'r M4 i'r Gorllewin (Cyffordd 23), cymerwch yr M48 ac ewch allan ar Gyffordd 2 (Cas-gwent). Yna dilynwch arwyddion y cwrs rasio brown. Gadewch ddigon o amser ar gyfer eich taith ar gyfer ein diwrnodau rasio prysuraf. Ceisiwch gyrraedd y cwrs o leiaf awr cyn y ras gyntaf.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ar y bws Mae gwasanaeth bws gwennol a ddarperir gan Drafnidiaeth Casnewydd yn gweithredu o Orsaf Drenau Cas-gwent i'r Cae Ras trwy orsaf fysiau'r dref. Mae'r gwasanaeth hefyd yn gweithredu o Orsaf Drenau Casnewydd yn uniongyrchol i'r Cae Ras. Sylwer: gellir lawrlwytho'r amserlen bysiau ar dudalen y wefan ar gyfer y gêm benodol rydych chi'n ei mynychu. 

£5 sengl o orsaf drenau Casnewydd i Gae Ras Cas-gwent – Dychweliad am ddim ar gyflwyno'r tocyn i'r gyrrwr£1 sengl o orsaf drenau a bysiau Cas-gwent i'r cae ras. Ar y Rheilffordd Mae gorsaf Cas-gwent tua 10 munud o gerdded o ganol y dref. Mae trenau uniongyrchol i Gas-gwent o Birmingham, Caerdydd, Cheltenham Spa, Derby, Caerloyw, Casnewydd a Nottingham. Mae cysylltiadau ar gael yng Nghasnewydd ar gyfer Llundain (Paddington), Henffordd, Amwythig, Crewe, Manceinion, Abertawe a phob rhan o Gymru. Hefyd, Bryste, Caerfaddon, Caerwysg, Caersallog, Portsmouth a phob rhan o Dde a Gorllewin Lloegr.  Cysylltiadau yn Cheltenham Spa ar gyfer Swydd Efrog, Gogledd-ddwyrain Lloegr a'r Alban. Cysylltiadau â meysydd awyr Llundain yn Heathrow, Gatwick a Stanstead. Mae meysydd awyr eraill sydd â chysylltiadau da yn cynnwys Birmingham International, Dwyrain Canolbarth Lloegr, Caerwysg, Manceinion, Bryste, Caerdydd Rhyngwladol a Southampton. 

Spring Afternoon Jump Racing

Rasio Ceffylau

Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, Monmouthshire, NP16 6BE
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 622260

Amseroedd Agor

Tymor (21 Maw 2024)

* Gates Open: 12:00
First Race: 14:00
Last Race: 17:15

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.78 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.79 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.85 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.26 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  1.56 milltir i ffwrdd
 5. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.84 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.94 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  2.75 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.07 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.35 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.45 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.49 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo