Tintern Abbey

Am

Mae saethyddion merthyr yn cael eu gwersylla yn Abaty Tyndyrn gyda'u teuluoedd! Pam eu bod nhw yma? Sut maen nhw'n goroesi'r cyfnod cythryblus yma?

 - cwmni o saethyddion a'u teuluoedd yn gorffwys yn yr abaty er mwyn talu eu parch i William Herbert, Iarll Penfro. Aethant ati i sefydlu gwersyll yn y tir ac maent yn parhau i ymarfer eu sgiliau sifil, megis fletching, nyddu, lliwio, coginio, gweithio lledr, gwehyddu brwyn ac, wrth gwrs, mwynhau hamdden yn y babell tavern. Gall rhywun hyd yn oed ysgrifennu!

Dewch i weld hyn i gyd yn agos, ac efallai rhowch gynnig ar eich llaw mewn gemau bwrdd canoloesol a dis, neu hyd yn oed wneud braid. Gwyliwch y cogyddion yn paratoi pryd y cwmni, ac yn cwestiynu'r saer a'r bowyer ar eu sgiliau ac yn lladd.

Cysylltiedig

Tintern AbbeyTintern Abbey (Cadw), TinternAbaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn rhyfeddol o gyflawn ailadeiladwyd eglwys yr abaty yn ddiweddarach yn y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o glorian ac adeiladau mynachaidd cysylltiedig.

Tintern AbbeyGroup Visits to Tintern Abbey, TinternMae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 23 a thua'r dwyrain M48 neu gyffordd 21 a'r M48 tua'r gorllewin. Gadewch yr M48 ar gyffordd 2 & A466 am Gas-gwent; parhewch ar y ffordd hon (arwyddwyd ar gyfer Trefynwy) i Dyndyrn ac Abaty wedi arwyddo i'r dde.Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5.5 milltir i ffwrdd.

Resting at the Abbey during the Wars of the Roses - 1471

Digwyddiad Hanesyddol

Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Amseroedd Agor

Tymor (9 Medi 2023 - 10 Medi 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 16:00

* Standard admission prices apply

Beth sydd Gerllaw

 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.43 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 5. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.56 milltir i ffwrdd
 6. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.56 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.23 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.58 milltir i ffwrdd
 9. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.91 milltir i ffwrdd
 10. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  2.01 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.02 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo